Modern ekonomilerde üretim süreçlerinin çoğu oldukça parçalı bir yapıya sahiptir. Girdiler ve ara mallar, çoğu dünyanın dört bir yanındaki uzak bölgelerde bulunan çeşitli tedarikçilerden temin edilir. Nispeten basit malların bile düzinelerce ülkeden tedarik edilen parçalara sahip olması yaygındır. Son yıllarda, diğer işletme faaliyetlerinin parçalanması da sıradan hale gelmiştir. İletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, firmalar belirli işlevleri bağımsız uzmanlara veya profesyonel şirketlere yaptırmaktadır.   Bu durum, özellikle bazı dış kaynak kullanım işlevlerinin yüksek genel giderlerden tasarruf sağlayabildiği küçük ve orta ölçekli şirketler için geçerlidir. Covid-19 pandemisi bu dönüşümü önemli ölçüde hızlandırmıştır. Salgınlar birlikte birçok hizmetin fiziksel temas olmadan da etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceği ortaya çıktı. Evden çalışma formatı hemen herkesin beklentilerinin ötesinde bir verimlilikte gerçekleşti. Öte yandan, çalışma kültüründeki dönüşüm ve bu çalışma biçimini kolaylaştıracak araçların geliştirilmesi de bazı hizmetlerin dışarıdan alınmasına katkıda bulundu. Bilgi teknolojisi hizmetleri, doğası gereği en çok dış kaynak kullanılan iş hizmetlerinden biridir.

Bilgi teknolojilerindeki değişimin hızı son yıllarda muazzam ölçüde artmıştır. Bırakın küçük ve orta ölçekli işletmeleri, en büyük firmalar bile bu değişime ayak uyduramaz hale geldi. Her yeni gelişmeyi şirket içi BT departmanları ile takip etmek hemen hiçbir şirket için makul değil. Öte yandan, en son bilgi teknolojilerini benimsemekte yavaş kalmak, küresel ve çok zorlu bir rekabet ortamında iflasa davetiye çıkarmak gibidir. Yaygın deyişle, veri yeni petroldür. Ancak uygun BT araçları ile veriden faydalanmak mümkündür. Üstelik BT sadece veri kullanımı için gerekli değil, her iş fonksiyonuna nüfuz etmiş durumda. Bu koşullar altında BT hizmetlerinde dış kaynak kullanımı çok cazip bir alternatiftir.  Almanya, son derece yetenekli BT uzmanlarından ve deneyimli BT firmalarından oluşan geniş bir havuza sahiptir. Ancak, her gelişmiş ülkede olduğu gibi, BT arzı, BT hizmetlerine olan talepteki muazzam artışa henüz ayak uyduramamıştır. BT sektörünün tüm segmentlerinde ve seviyelerinde kronik ve akut personel açığı bulunmaktadır. Doğal olarak, arz ve talep arasındaki bu dengesizlik çok fahiş BT hizmet fiyatlarına ve BT profesyonelleri için çok cazip kazançlara neden olmaktadır. Birçok kişi bu dengesizliğin uzun bir süre daha devam etmesini bekliyor.

Öte yandan, BT hizmetlerinin başka ülkelerde bulunan bağımsız uzmanlara veya profesyonel firmalara yaptırılması Almanya’daki birçok şirket için cazip bir seçenek olabilir.  Uzun bir süre boyunca, İngilizce konuşan büyük bir yetenek havuzuna sahip olan Hindistan bunun için tercih edilen bir yerdi. Ancak son yıllarda alternatif bölgeler de bazı fırsatlar sunmaya başladı. Türkiye de bu yerlerden biri. Yüksek eğitimli, saygın genç profesyonelleri ile Türkiye, BT dış kaynak hizmetleri için sıcak noktalardan biri haline geldi. Türkiye, 80 milyondan fazla nüfusu ve nispeten genç demografisiyle oldukça büyük bir ülke. Dolayısıyla, dijital yerliler olarak adlandırılan çok sayıda kişi bulunmaktadır. Birçok prestijli üniversite, en parlak Türk beyinleri için seçkin ve güncel BT eğitimi sağlamaktadır. Bu eğitim kurumlarının birçoğunun sektörle güçlü bağları vardır, bu nedenle eğitimleri sektörün pratik ihtiyaçlarıyla son derece uyumludur.  Bilişim sektörü, onlarca yıldır genç Türkler arasında tartışmasız en popüler sektördür. Öte yandan, Türkiye çeşitli yapısal nedenlerden dolayı nispeten düşük bir ekonomik performansa sahiptir. Bu da doğal olarak Türklerin yaşam standartlarını ve kazanç potansiyelini düşürmektedir. Dolayısıyla, Türk profesyoneller için çok daha yüksek kazançlar sağlayabilen gelişmiş ülkelerdeki firmalara hizmet sunmak cazip bir seçenektir. Dolayısıyla Türkiye’de iyi eğitimli, zeki, motivasyonu ve iş ahlakı yüksek çok sayıda BT profesyoneli bulunmaktadır.  Pek çok Türk BT uzmanı on yıllardır ABD, İngiltere, Hollanda ve Almanya gibi gelişmiş ülkelere göç etmektedir. Bunların büyük çoğunluğu profesyonel yaşamlarında çok başarılı olmaktadır. Şu anda dünyanın dört bir yanında Google, Microsoft ve Amazon gibi dünyanın en büyük BT şirketlerinde üst düzey yöneticilikten giriş seviyesi pozisyonlara kadar her seviyede çok sayıda Türk kökenli BT çalışanı bulunmaktadır.  Federico Rossi tarafından 2022 yılında yapılan bir araştırma, ABD’de çalışan Türk kökenli yüksek eğitimli bireylerin, ülkenin gelir düzeyinin önerdiğine göre ABD’deki diğer yabancı kökenli çalışanlardan daha üretken olduğu sonucuna varmıştır. Başka bir deyişle, yüksek eğitimli Türkler gerçekten de iyi eğitimlidir ve ülkenin gelişmişlik düzeyinin öngördüğünden daha üstün bir beşeri sermayeye sahiptir. Dolayısıyla yüksek eğitimli Türkler göç ettiklerinde gelişmiş ülkelerde çok başarılı olmaktadırlar. Ancak herkes ekonomik, sosyal ya da başka nedenlerle başka ülkelere göç etme imkanına ya da isteğine sahip değildir. Gelişmiş ülkelere göç etmeyenler ise genellikle gelişmiş ülkelerdeki meslektaşları ile benzer düzeyde, çoğu eski sınıf arkadaşları ya da meslektaşları olan, ancak çok daha düşük ücretlerle benzer hizmetleri yürütüyorlar.

Alman firmaları için Türk BT uzmanları ve BT firmalarıyla çalışmanın Hintli meslektaşlarına göre bazı avantajlarıyla bitirelim. Türkiye dünya pazarlarına, özellikle de Avrupa pazarlarına son derece entegre olmuş durumda. Bu durum özellikle toplumun yüksek eğitimli kesimleri için geçerlidir. Türkler çoğu Avrupa değerini ve iş ahlakını benimsemekte ve bunlara rağbet etmektedir.  Almanya’daki büyük Türk kökenli nüfus ve Gümrük Birliği’nden kaynaklanan güçlü ekonomik bağlar nedeniyle iki ülke arasında yoğun kişisel ve ticari bağlar bulunmaktadır. Coğrafi ve zaman dilimi yakınlığı bu bağlantıları kolaylaştırmaktadır.  Ayrıca, Türk devletinin Avrupa Birliği ile olan güçlü ve tarihi ilişkileri, veri koruma ve gizlilik endişelerini daha az sorunlu hale getiren nispeten benzer bir düzenleyici ortama neden olmaktadır. Kısacası, belirli BT hizmetlerini bağımsız uzmanlara veya uzman BT firmalarına yaptırmak birçok şirket için neredeyse kaçınılmazdır.  Bu hizmetleri Türk BT uzmanlarına ve firmalarına yaptırmak ise Alman şirketleri için oldukça cazip bir seçenektir.

Neden Boerberg?

Start-Up’ınız için çok yönlü hizmet

Boerberg Consulting KG Başlangıç paketinde Sözleşme ile başlayarak Ticaret dairesinden Vergi dairesine varıncaya baştan sona destek alırsınız.

Telefon Destek

Almanya çapında yerinde hizmet, uzun yıllara dayanan tecrübe, etkili iş networkü

Pazarlama

Şirket kurulumu & vergi konuları & oturum işlerini etkin şekilde sonuçlandırma, bankalarda doğrudan temsil, hesap açılışlarını sağlama

Çözüm Odaklı

Şeffaflık siciline kayıt (Transparenzregister), oturum vizesi ve oturum izni, mavi kart süreçlerinde tam destek, yerel yatırım bankaları nezdinde destek