GmbH ve UG: Almanyanin Limited yani Sermaye Sirketi

Almanya’da sirket kurmak, Avrupa’nın en büyük ekonomisi ve dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olması nedeniyle her türden işletme için cazip bir yerdir. Bu rehberde, Almanya’da en yaygın olarak kullanılan şirket türlerinden biri olan Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) kurma sürecini ele alacağız.
GmbH, bir tür limited şirkettir ve işletme sahiplerine sınırlı sorumluluk sağlar. Almanya’da bir işletme kurmayı planlıyorsanız, bu sürecin belirli islemlere ve yasal düzenlemelere tabi olduğunu bilmelisiniz. Şimdi adım adım bu süreci inceleyelim.

Adim Adim GmbH Kurulumu:

İş Fikrinizi yani Faaliyet Alanlarını Belirleyin: Almanya’da bir şirket kurarken, ilerlemeyi planladığınız iş kollarının net bir biçimde belirlenmesi ve bunların ticari sicil kaydına işlenmesi gereklidir. Özellikle belirli izinler veya Handwerkskammer gibi özel kuruluşlara kayıt gerektiren alanlarda dikkatli olun. Bu, şirketinizin faaliyet göstermeyi planladığı alanları resmi olarak kaydetmenizi sağlar. Her ne kadar sonradan yeni bir faaliyet alanı eklemek mümkün olsa da, bu durum genellikle noter aracılığıyla ve ek maliyetlerle (yaklaşık 700-800 EUR) gerçekleştirilir. Bu nedenle, gelecekte hizmet vermeyi düşündüğünüz tüm alanların en başından itibaren kaydedilmesi, ileride ortaya çıkabilecek ek maliyetlerin önüne geçer. Ancak unutmayın, Türk bankaları çoğunlukla bir şirketin çok çeşitli faaliyet alanlarına sahip olmasında seçici davranabilirler ve hesap acmak istemeyebilirler. Bu nedenle, eğer Türk bankasinda hesap açmayı planlıyorsanız, bankayla önceden iletişim kurarak belirlediğiniz faaliyet alanlarının kabul edilip edilmeyeceğini kontrol etmeniz önerilir.

Bir yandan, ticari sicil kaydında belirlenen tüm faaliyet alanlarının Gewerbeanmeldung (iş faaliyeti başvuru formu) üzerinde yer alması gerekmez. Bu form, belirli bir iş faaliyetinin başlatıldığını belirtir ve sonradan yapılan değişiklikler veya genişletmeler maliyet açısından daha düşük ve işlem açısından daha kolaydır (genellikle 25-35 EUR). Bankanız, ileride hizmet vermeyi planladığınız alanların eklenmesinde bir sakınca görmüyorsa, başlangıçta tüm faaliyet alanlarını ticari sicil kaydına dahil etmek, gelecekteki esnekliğinizi artırabilir. Ancak, çok çeşitli iş kolları, muhasebe açısından karmaşıklığa ve kafa karışıklığına yol açabilir, bu yüzden çok farklı iş kollarının aynı şirket altında yapılmadan önce, bu iş kollarının ana şirketiniz altında deneme veya geçiş sürecinde yapılıp yapılmayacağını değerlendirmeniz yararlı olabilir. Farklı faaliyet alanlarının bir arada bulunmasının, markalaşma, algı ve e-ticaret platformları üzerinden yapılacak ticaretlerde hesap transferlerinde karışıklığa ve farklı zorluklara yol açabileceğini dikkate alın. Bu konuya stratejik konumlandırma ve markalasma konusunda daha detayli değinilecektir.

Faaliyet alanlarının belirlenmesi aynı zamanda oturum izniniz üzerinde de etkili olabilir. Örneğin, işletmenizin bölgesel bir ihtiyaca hizmet ettiğini veya ekonomik bir katkı sağladığını göstermek, oturum izni almanızı kolaylaştırabilir. Ancak bu konu, oturum izni sürecinde daha detaylı olarak ele alınmalıdır.
Sonuç olarak, faaliyet alanlarınızın önceden belirlenmesi ve doğru bir şekilde kaydedilmesi, şirketinizin gelecekteki başarısı için kritik önem taşır. İş modelinizi analiz edin, hedef kitlenizi belirleyin ve işletmenizin rekabet avantajını ortaya koyun. İyi bir iş planı ve stratejisi, şirketinizi kurarken karşılaşabileceğiniz olası zorlukları ve maliyetleri minimize etmeye yardımcı olacaktır.

Hissedarları ve Müdürleri Belirleyin: GmbH’nin kuruluş sürecinde belirli rol ve sorumluluklara sahip olan hissedarlar ve müdürlerin belirlenmesi kritik bir adımdır. Şirketin kuruluş sürecinde, en az bir hissedar ve müdürün, noter ve bankada gereken imzaları atmak için bulunması gerekmektedir. Bu yüzden vakitlice Ticari Vize Basvurularini yapmalari önemlidir. İlk olarak, hissedarlar şirketin sahipleridir ve sermaye katkılarıyla şirketi finanse ederler. Hissedarlar, genelde şirket politikalarını belirleme ve ana kararları alma yetkisine sahiptirler. Örneğin, büyük işlemlerin onaylanması veya yeni müdürlerin atanması gibi. Şirketin günlük operasyonlarına liderlik etmek ve hissedarların belirlediği politikaları uygulamakla görevli olan müdürler, aynı zamanda şirketin hukuki temsilcisidir. Hissedarlar, müdürlerin performansını ve kararlarını sürekli olarak değerlendirebilirler. Müdür ve Hissedarlarin sorumluluklari Sermaye Şirketi olmasina ragmen cok önemli ve yüksektir, ve verilen kararlar dikkatlice alinmalidir. İki tarafin da şirkete zarar vermeleri yada hukuk disi islem yapmalari, ciddi yaptirimlara sebep olabilir.

Eğer birden fazla hissedar ve müdür varsa, bunlar noter onaylı (apostilli) vekaletname ile temsil edilebilirler. Ancak, diğer hissedarlar vekaletname vermeyerek, Konsoloslukta imzalama seklinde islem yapmak istemeleri durumunda hissedarlar noter evraklarının ilk imzalanması sonrasında banka hesabının açılması için hissedar ve müdürün tekrar Almanya’ya gitmesi gerekecektir. Bu durum, eğer hissedar veya müdür Türkiye’den gelecekse, gidip gelme ve zaman kaybına neden olabilir. Bu nedenle, eğer hissedar veya müdür zaten Almanya’da yaşıyorsa, bu durumda Alman konsolosluğunda imza atma işlemi kolay olabilir, aksi takdirde kuruluma gitmeyeceklerin Vekaletname vermeleri daha kolay olacaktır.

Vekaletname Nasil olmali: Vekaletnameyi hazırlarken, vekalet verilen kişinin detaylı bilgilerinin tam ve doğru bir şekilde yazıldığından emin olunmalıdır. Ayrıca, Almanya’da kurulum sırasında hissedar ve müdürün §181 BGB’ye göre bağımsız ve sınırsız olarak hareket edebileceği belirtilmelidir, aksi takdirde vekaletname şirketin kurulumunu tamamlamak için yetersiz kalacaktır.

Bütün bu nedenlerle, vekaletnamenin Almanya’ya posta ile gönderilmeden önce, tüm sayfaların taranıp önceden iletilmesi önemlidir. Bu işlem vekaletname üzerinde gerekli incelemenin yapilabilmesi ve herhangi bir sorunun olup olmadığının belirlenebilmesi için gereklidir.

Ticari Vize – Çalışma ve Oturum İzni: Çalışma ve oturum izniniz onaylanana kadar şirketin yöneticisi ve hissedarı olarak maaş bordronuz olmayacaktır. Bu durumda, şirketinizi yönetmek ve Almanya’ya seyahat etmek için Girişimci İş Vizesi’ne başvurmanız gerekecektir. Konsolosluk randevusunda işlemlerinizi kolaylaştırmak adına, ticari ziyaret davetiyeleriniz ve şirket kuruluş belgelerinizin önceden hazırlanmış olması önemlidir.

Ayrıca, oturum izni başvurusu yaparken, şirketinizin Ticaret Sicil Kaydı ve detaylı bir iş planını sunmanız gerekmektedir. Almanya’da şirket kuruluşu ve bu sürecin oturum izni alma ile ilişkisi, Almanya’nın Yabancılar Yasası’nın (AufenthG) 21. maddesinin 1. fıkrasında (§21 Absatz 1) düzenlenmiştir. Bu yasa, Almanya’da kendi işini kurmak ve bu iş üzerinden kendi geçimini sağlamak isteyen yabancı uyruklu kişilere oturum izni verilmesini düzenler. Bu yasa maddesi gereğince, oturum izni başvurusu yapabilmek için, kuracağınız şirketin ekonomik başarısının ve bunun üzerinden geçim sağlama potansiyelinin olması gerekmektedir. Ayrıca, iş planınızın ve finansal tahminlerinizin somut ve inandırıcı olması önemlidir.

İş planınızın Ticaret Odası tarafından onaylanması gerekmektedir. İş planınızın hazırlanması ve sunumu hakkında daha fazla bilgi almak için, bu konu üzerinde detaylı bir şekilde ele aldığımız diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Şirket Türünü Seçin: Almanya’da bir işletme kurarken, karar vermeniz gereken önemli adımlardan biri şirket türünü seçmektir. Çeşitli şirket türleri mevcuttur ve her biri, belirli avantajları ve zorlukları barındırır. Genellikle yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilen en popüler şirket türleri GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Sınırlı Sorumluluk Şirketi) ve UG (Unternehmergesellschaft – Girişimci Şirketi) ‘dır.

GmbH, Almanya’nın en yaygın kullanılan şirket türüdür ve genellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) tarafından tercih edilir. Bu tür bir şirket kurmanın en önemli avantajı, hissedarların kişisel varlıklarının şirket borçlarından ayrı olması ve bu sayede kişisel risklerinin sınırlı olmasıdır. Yani, bir GmbH’nin hissedarı, yalnızca şirkete yatırdığı sermaye kadar sorumludur. Bu, işletmenin başarısız olması durumunda, hissedarların kişisel mali durumlarının korunmasına yardımcı olur. Bu nedenle, yatırımcılar ve girişimciler genellikle GmbH kurmayı tercih ederler.

Bunun yanında, UG veya mini-GmbH, sermaye yeterlilik şartları daha düşük olan bir başka popüler şirket türüdür. Bu tür bir şirket, minimum 1 EUR sermaye ile kurulabilir ve bu, sermaye konusunda daha az esneklik sağlar. Ancak, her yıl şirketin karının belirli bir oranının sermayeye eklenmesi gerekmektedir. Bu tür bir şirket, yeni ve küçük işletmeler için uygun bir başlangıç noktası olabilir.

Hangi şirket türünü seçeceğiniz, işletmenizin boyutuna, sektörüne, finansal durumuna ve genel iş hedeflerinize bağlıdır. Şirket türünü seçerken, tüm bu faktörleri dikkate almalı ve gerektiğinde bir iş hukuku uzmanından veya danışmanından profesyonel tavsiye almalısınız.

Şirketin minimum Ana Sermayesini Belirleyin: GmbH’nin kurulabilmesi için, ana sermaye minimum 25.000 EUR olmalıdır (mini-GmbH / UG sirketinde 1 EUR itibari ile) ve bu miktarın yarısı, yani 12.500 EUR, şirketin kuruluşunda banka hesabına yatırılmalıdır. Bu, hem ticaret siciline kayıt için bir gereklilik olup hem de şirketin işletme giderlerini karşılamak ve ilk yatırımları yapmak için kullanılır. Eğer bir mini-GmbH yani Unternehmergesellschaft (UG) kurmayı planlıyorsanız, bu miktar 1 EUR’dan başlayabilir ancak her yıl şirket karının belirli bir yüzdesi sermayeye eklenmelidir. Şirketin ana sermayesinin miktarı, oturum alma ile ilgili konularda da önemlidir. Yani, şirketin faaliyet alanı ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir. GmbH’nin kuruluşunda belirli bir minimum sermaye gereklidir. Dİğer yandan Ana sermayenin %50’si, yani tamamı yatırılmadığında, geri kalan sermaye, daha sonra tamamlanabilir. Ancak, hissedarlar sermayenin tamamını yatırdıklarında sorumluluklarını yerine getirmiş olurlar. Aksi durumda, şirketin iflas durumunda kalan sermayenin hissedarın kendi cebinden karşılanması istenir. Bu yüzden, sermayenin tamamlanma zamanını belirlemek çok önemlidir.

Şirket Adını Belirleyin: Şirketinizi isimlendirirken belirli kriterlere uymak zorundasınız ve bu isim benzersiz olmalıdır. Almanya’da, şirket isminizin faaliyet alanlarınızı yansıtması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu, yaratıcı ve farklılaşan isimlerin kullanılmasına izin verir ve böylece markanızın öne çıkmasını ve akılda kalıcı olmasını sağlar. Yine de seçtiğiniz ismin benzersiz ve kabul edilebilir olması önemlidir. “GmbH” ifadesini içeren isminiz, Ticaret Odası’nda araştırılmalı ve onaylatılmalıdır. İsminiz, fonetik veya görsel açıdan herhangi bir başka şirketle karıştırılmamalıdır.Öte yandan, seçtiğiniz ismin başka bir marka ile benzerlik taşıyıp taşımadığı konusunda Ticaret Odası bir inceleme yapmaz, ancak bu konuda sizi uyarabilir. Bu, işletme sahibinin dikkat etmesi gereken bir noktadır çünkü itiraz ya da dava durumu söz konusu olabilir. Bu noktaların tümü, şirketinizi oluştururken dikkate almanız gereken önemli faktörlerdir.

Şirket Adresini Belirleyin: Almanya’da şirketlerin merkez adresleri Ticaret Siciline kaydedilir. Ancak, şirketin diğer faaliyet alanlarına ait adresler, örneğin depolar veya şubeler, sadece yerel belediyelere kaydedilebilir ve bu adresler genellikle Ticaret Sicilinde yer almaz. Bu, şirketin farklı bölgelerde veya şehirlerde faaliyet göstermesi durumunda uygulanabilir. Her bir faaliyet alanının adresi, ilgili belediye kayıtlarına girilir. Faaliyet gösterilecek şehirde bir adres belirlenmeli ve bu adres noter onaylı ana sözleşmeye dahil edilmelidir. Adresin sanal ofiste olması veya ilerleyen zamanlarda değiştirilmesi mümkündür. Ayrıca, adres seciminde genellikle faaliyet gösterilecek şehirde olmalıdır. Aksi takdirde adres değişikliklerinde farkli bir sehir yani farkli bir mahkeme olmasi durumunda Noter masraflari yeni kurulum kadar olmakta ve sicil numarasi degismektedir. Faaliyete gecis yavas yavas olmasi durumunda bu yönetilebilir bir hal alir, ve herhangi bir sehirde de kurulum planlanabilir. Çünkü tüzel bir kisilik olmadığı sürece ideal Dükkan yada Depo gibi Emlaklar kiralanmasi kolay olmayacaktir. Bu konuda Danismaniniz ile zamanlamayi önceden konusmaniz tavsiye edilir.

Kara Para Aklama Beyanı: Şirket kurucusunun ana sermayesinin kaynağına ilişkin bir beyan ve ana sermayesini nasil olusturdugu ile ilgili belgeler notere verilir.

Ana Sözleşmeyi Hazırlayın: Şirketin faaliyetleri, yönetimi, ortaklık yapısı ve diğer detayları içeren önemli bir belge olan şirket ana sözleşmesi (Gesellschaftsvertrag) hazırlanmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır.

Noter İşlemleri: Noter huzurunda kurulum işlemleri gerçekleştirilir. Noter, sözleşmenin yasalara uygun olduğunu doğrular ve imzaları atar. Kurulus evraklarinin imzalanmasindan sonra sirket “in Gründung” yani “Kurulum Aşamasında” ki bir sirket halini alir, ve resmi yazışmalarda da bunun kisaltilmis formati (i. G. yada i. Gr.) şirket isminin sonuna eklemek mecburiyetindedir. Sirket bu imzalardan sonra yasal bir form almistir ve teoride her şeyi yapabilmektedir. Ama kurulum islemi bitmediginden, yani ticari sicil kaydi gerçekleşmediğinden bu süre içerisinde riskli işlemler yapılması tavsiye edilmez, çünkü Sermaye Şirketinin, yani Limited Sirketinin sermayesi kadar sorumlulugu ve koruyuculugu devrede degildir. Ticari sicil kaydından sonra bu koruyuculuk devreye girmektedir. Bu ara dönemde kesinlikli yüksek miktarli kira sözleşmeleri yapilmamasi gerekir, bu dönemde yapılan sözleşmelerden, hissedar kendisi sorumludur ve ticari sicil kaydi sonradan gerçekleşse de sahsi sorumlulugu devam eder. Önemli ve riskli işlemlerin ticari sicil kaydi beklenmelidir. Bu süre yaklasik olarak Banka hesabına şirket sermayesi yatirilip, mahkemeye ibraz edildikten sonra 3-4 Hafta almaktadir.

Banka Hesabı Açma ve Sermaye Yatırımı: Almanya’da bir şirket banka hesabı açmak, özellikle yabancı girişimciler için önemlidir. Bu süre zarfında, türk bankalari, ticari sicil kaydına kadar bloke olan bir hesap sağlar ve resmi ödemelerin talimatla yapılmasına olanak tanır. Şirketin ana sermayesi yatirilirken bunu elden yapmamaniz, havale etmeniz tavsiye edilir. Belli miktarlardan sonra Banka hesabina elden yatırılan paralarin kaynagi beyan edilmek zorunda kalmaktadır. Havale yaparak bu islemler ile ugrasma zorunlulugunuz kalkar ve daha şeffaf bir görüntü oluşmuş olur. Kurulum evraklarinda beyan edilen minimum ana sermaye havale edilirsek, Havale Sebebi olarak “Stammkapital – İsim Soyisim” yani “Ana Sermaye – İsim Soyisim” yazilmasi gerekir. Sermaye sirket hesabina ulaştıktan sonra şirket hesabından Banka ekstresi cikarilir ve ana sermayenin şirketin kullanimi icin hazir edildigi belgesi olarak mahkemeye iletilir. Ana Sermayenin şirketin serbest kullanimi icin oldugu bu şekilde beyan edilir. Şirketin hesabından tam olarak beyan edilen miktar bulunmak zorundadir. Bankalarin hizmet ücreti cekilmesi durumu göz önünde bulundurularak, sirket hesabina ekstradan para yatirmakta bir mahsur yoktur. Sermayenin eksik olmasi durumunda kurulum mahkemede gerçekleşmez, ana sermayeyi tamamlamanız beklenir. Müdürün Almanyada bulunmasi durumunda yerel bankalar da da hesap acma islemi icin iletisim kurulabilir. Az da olsa bazi Bankalar Almanca bilmeden de hesap açma islemini sunmaktalar ama

Ticaret Siciline Kayıt: Şirketin kuruluş belgeleri, yerel Ticaret Siciline gönderilerek şirket resmi olarak kaydedilir, ve yaklasik olarak Noter imzasından 1-1,5 Ay sürmektedir.

Vergi Dairesi ve Vergi/KDV Numaraları Başvurusu: Şirketin resmi olarak kaydedilmesinin ardından, ilk yapılması gereken işlemlerden biri, ilgili Vergi Dairesine başvuru yapmaktır. Bu başvuru, şirketin Vergi Numarası ve KDV Kimlik Numarasını alabilmesi için gereklidir. Vergi Numarası, şirketin yasal olarak fatura kesmesini mümkün kılar ve bu sebeple iş operasyonları için kritik öneme sahiptir. Önemli bir not olarak, Vergi Numarası alınmadan hiçbir şekilde fatura kesme yetkisi bulunmamaktadır.

KDV Kimlik Numarası (ya da diğer bir ifadeyle VAT numarası) ise, uluslararası işlemlerde kullanılır ve bu numara alınmadan KDVsiz fatura kesme yetkisi bulunmaz. Bu numara, Vergi Numarası alındıktan sonra gelmektedir.

KDV Kimlik Numarasının olmaması durumunda, size kesilen faturalarda, ilgili ülkenin KDV oranı uygulanır ve bu durumda KDV iadesi için başvuru yapmanız gerekebilir, bu da zaman alabilir. Dolayısıyla, ödeme alma işlemleri erken aşamada gerçekleştirilebilirken, fatura kesme işlemleri için tüm vergi numaralarının alınması beklenmelidir. Bu yaklaşım, muhtemel mali ve zaman karmaşalarının önüne geçmek için daha uygundur.

Ayrıca, ilk vergi beyanlarının işletmenin faaliyet göstermeye başladığı andan itibaren ve vergi numarasının alınmasının ardından yapılması gerektiğini unutmayın. Bu yaklasik olarak sirket kurulum baslangicindan en erken 5-6 ay sonrasinda olmakta. Oturum izni alınarak başlatılacak ticari faaliyetlerde, bu işlemlerin ertelenmesinin hem muhasebe maliyetlerinde tasarruf sağlayacağı hem de vergi numarası verildiği için bir işlem yapılmaması durumunda ortaya çıkabilecek soruları ve şüpheleri gidermeye yardımcı olacaktır. Vergi daireleriyle olası gereksiz etkileşimlerin önüne geçmek ve işlemlerinizin düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlamak için bu adımları dikkatlice takip etmek önemlidir.

Faaliyet Başlangıcı, İşyeri İzinleri ve Ruhsatları: Ticari sicil kaydından sonra “Gewerbeanmeldung” faaliyet baslangici belgesi Belediyeden başvuru ile alınmaktadır. Bazı işletmeler, faaliyete başlamadan önce belirli izinlere veya ruhsatlara ihtiyaç duyar. Bunlar, belirli sektörlere (örneğin, gıda, inşaat veya tıbbi malzemeler) veya belirli faaliyetlere (örneğin, alkollü içeceklerin satışı) bağlıdır.

Zanaatkarlar Odası Kaydı: Almanya’da zanaatkarlık yapan işletmelerin Zanaatkarlar Odası’na (Handwerkskammer) kaydolması gerekmektedir. Bu kayıt işlemi, zanaatkar işletmelerin yeteneklerini, profesyonelliklerini ve güvenilirliklerini kanıtlar. Odalar ayrıca üyelerine eğitim, danışmanlık ve diğer destek hizmetleri sunarlar.

Zanaat türüne bağlı olarak kayıt süreci ve gereklilikleri değişiklik gösterir. “Meisterpflichtige Handwerke” (Usta Belgesi gerektiren zanaatlar) kategorisinde yer alan zanaatlar, yüksek derecede uzmanlık gerektirir ve bu zanaatları icra etmek için bir “Meisterbrief” (Usta Belgesi) almak zorunludur.
“Zulassungsfreie Handwerke” (İzin gerektirmeyen zanaatlar) ve “Handwerksähnliche Gewerbe” (Zanaat benzeri işletmeler) olarak bilinen diğer türdeki zanaatlar için belirli bir belgeye veya “Meisterbrief”e ihtiyaç duyulmaz. Ancak, bu tür işletmelerin de Zanaatkarlar Odası’na kaydolması gerekir.

Genel İşletmeci/Müteahhit (Generalunternehmer) adı verilen bir işletmecilik türü, inşaat projelerinin tüm aşamalarından – planlama, yürütme ve tamamlama- sorumludur. Genel Müteahhitler, belirli izinlere ihtiyaç duyan işleri taşeronlara (Subunternehmer) devredebilirler. Bu sayede, belirli izinler gerektiren önemli işler bile olsa, bu durumun belirli sınırlarının olduğunu ve belirli aşamalarda taşeronlarla çalışarak piyasaya hızla giriş yapmanın ve ileride çalışanlar üzerinden denklikler ve izinler alarak ticari faaliyetlerini genişletmenin mümkün olduğunu belirtmek önemlidir. Bu strateji, işletmelerin hızla büyümesine ve genişlemesine olanak sağlar.

Çalışanların İşe Alınması: “Betriebsnummer” Çalışanları işe almak için gerekmektedir ve “Arbeitsamt” dan talep edilir.
Son olarak, bu süreçlerin birçoğunda profesyonel destek almak önemlidir. Bu, yasal gerekliliklere uygunluk sağlamanın yanı sıra, oluşabilecek problemlerin önünü alma yada hızlı çözme ve yeni bir ülkede iş yapma konusunda daha fazla bilgi ve anlayış kazanmanıza da yardımcı olabilir. Almanya’da bir şirket kurma süreci biraz karmaşık ve zaman alıcı olabilir, ancak özellikle büyüme potansiyeli ve iş olanakları dikkate alındığında, çoğu girişimci için bu çaba karşılığını verir.

Neden Boerberg?

Start-Up’ınız için çok yönlü hizmet

Boerberg Consulting KG Başlangıç paketinde Sözleşme ile başlayarak Ticaret dairesinden Vergi dairesine varıncaya baştan sona destek alırsınız.

Telefon Destek

Almanya çapında yerinde hizmet, uzun yıllara dayanan tecrübe, etkili iş networkü

Pazarlama

Şirket kurulumu & vergi konuları & oturum işlerini etkin şekilde sonuçlandırma, bankalarda doğrudan temsil, hesap açılışlarını sağlama

Çözüm Odaklı

Şeffaflık siciline kayıt (Transparenzregister), oturum vizesi ve oturum izni, mavi kart süreçlerinde tam destek, yerel yatırım bankaları nezdinde destek