1. Giriş: Almanya’da Yaşlılık Nedeniyle Satılık Şirketler

Yaşlılık, her insanın hayatının doğal bir parçasıdır. Ancak bu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri için, iş hayatına son vermek ve mirası devralacak bir kişi aramak anlamına gelir. Almanya’da, bu süreç, genişleyen bir demografik değişim dalgasını ve onunla beraber birçok yeni fırsatı tetiklemiştir. Özellikle yaşlı işletme sahipleri, artık işlerini yürütmeye devam etme kapasitesine sahip olmadıklarında, işletmelerini devretme veya satma yoluna gidiyorlar. Bu durum, hem Alman vatandaşları hem de göçmen toplulukları arasındaki girişimciler için büyük bir fırsat yaratmaktadır.

Almanya’nın ekonomik yapılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) önemli bir yer tutar. Bu işletmeler, ülke ekonomisinde istihdamın büyük bir bölümünü sağlarlar ve genel ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkıda bulunurlar. Ancak, birçok işletme sahibi yaşlandıkça, işletmelerini yönetme kabiliyetleri azalır ve bu durum, işletmelerini devretmek veya satmak zorunda kalmalarına yol açar. İşte bu noktada, Almanya’da yaşlılık nedeniyle satılık olan şirketler, yeni ve hırslı girişimciler için büyük bir fırsat sunar.

Bu yazıda, Almanya’da yaşlılık nedeniyle satılık olan şirketlerin durumunu inceliyoruz. İlk olarak, Almanya’da yaşlanan nüfusun ve demografik değişikliklerin şirket devirlerine olan etkisini ele alacağız. Sonrasında, aile içi devirlerde gözlenen düşüşün nedenlerine odaklanacağız. DIHK raporundan elde edilen istatistiklerle, bu konudaki mevcut durumu daha iyi anlamaya çalışacağız. Son olarak, Türkiyeli girişimcilerin bu durumdan nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğine dair önerilerimizi sunacağız. Bu yazı, herkese açık olsa da, özellikle göçmen girişimcilere yönelik olup, Almanya’da satılık olan şirketleri değerlendirmenin yollarını ve fırsatlarını ele alacaktır.

2. Demografik Değişiklikler ve Şirket Devirleri

Almanya’da demografik değişimler, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında şirket devirlerini tetikliyor. Son yıllarda, Almanya’daki yaşlı nüfus oranının hızla artması, yaşlılık nedeniyle satılık olan şirketlerin sayısında da bir artışa neden oldu. Bonn’daki Mittelstand Araştırma Enstitüsü’nün (IfM Bonn) tahminlerine göre, önümüzdeki 10 ila 15 yıl içinde birçok şirketin sahibi emekli olacak ve işlerini devretme ya da satma durumunda kalacak.

Bu durum, Almanya’nın demografik yapısındaki değişikliklerle de bağlantılı. Yaşlı nüfusun artması, genç nüfusa göre daha fazla oranda iş sahibi olmaları ve bu iş sahiplerinin emekli olma zamanının gelmesi, şirket devirlerini artırmıştır. Bu, hem yerel hem de göçmen toplulukları arasındaki girişimciler için büyük bir fırsat sunar.

Bunun yanı sıra, Almanya’daki şirketlerin çoğunluğu, aile işletmeleri olduğu için, işletme sahiplerinin emekli olma ya da işlerini bırakma kararı, genellikle şirketin devredilmesi ya da satılması anlamına gelir. Ancak, genç nesillerin aile işletmelerini devralma konusunda isteksiz olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, gençlerin kendi yollarını çizme isteği, aile işletmesini devralmanın getirdiği yüksek sorumluluklar ve genellikle işletmeyi modernize etme zorunluluğu gibi çeşitli nedenlere bağlıdır.

Bu durum, Almanya’da şirket devirlerinin gelecekte de devam edeceğini göstermektedir. Ancak, bu durum, yeni girişimciler için birçok fırsat sunmaktadır. Zira, satılık olan bir şirketi devralmak, girişimciler için, özellikle de kendi işletmelerini kurmak için yeterli sermayesi olmayanlar için, önemli bir fırsat olabilir. Bu nedenle, Almanya’da yaşlılık nedeniyle satılık olan şirketler, yeni girişimciler için büyük bir fırsat olarak görülmelidir.

3. Aile İçi Devirlerdeki Düşüş ve Nedenleri

Yakın tarihli bir trend, aile içi şirket devirlerinde gözle görülür bir düşüş yaşanmasıdır. Bu eğilim, hem Almanya’da hem de dünya genelinde gözlemlenebilir durumda. Bu, genellikle şirketin genç üyelerinin, aile işini devralmak yerine kendi yoluyla ilerlemeyi tercih etmeleriyle ilişkilidir. İş dünyasındaki bu değişimler, aile içi iş devirlerindeki azalmaya katkıda bulunmuştur.

Birinci nesil işletme sahipleri, genellikle işlerini çocuklarına devretme eğilimindedir. Ancak, genç nesillerin kendi kariyer yollarını takip etme eğilimi, güvenlik, rahatlik ve bazen de farkli alanlardaki ilgi ve buradaki girişimcilik ruhuna sahip olmaları, bu eğilimi değiştirmiştir. Bu durum, gençlerin düzenli bir iste calismayi, yada kendi işlerini kurmayı ve kendi başarılarını elde etmeyi tercih etmeleriyle de bağlantılıdır.

Ayrıca, aile işletmelerini devralmanın getirdiği yüksek riskler ve zorluklar da gençlerin bu işletmeleri devralmayı tercih etmemelerine yol açmıştır. Bu zorluklar, işletmenin modernize edilmesi, işletme yönetiminin karmaşıklığı ve aile içi çatışmalar gibi unsurları içerebilir.

Sonuç olarak, Almanya’daki aile içi şirket devirlerindeki düşüş, yaşlılık nedeniyle satılık olan şirketlerin sayısında bir artışa yol açmıştır. Ancak, bu durum, girişimciler için yeni fırsatlar oluşturmuştur. Aile içi şirket devirlerindeki bu düşüş, girişimcilerin ve iş dünyasının genelinde daha geniş bir yenilikçilik ve çeşitlilik ortamı oluşturmuştur. Ayrıca, bu değişimler, yeni girişimcilik biçimlerinin ve iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Yani, aile içi şirket devirlerindeki düşüş, iş dünyasında önemli bir değişim olarak görülebilir. Ancak, bu değişim, yeni ve heyecan verici fırsatlar sunmaktadır. Girişimciler, bu fırsatları değerlendirerek, yeni işletmeler kurabilir, var olan işletmeleri satın alabilir ve büyütebilirler. Ayrıca, bu durum, iş dünyasında daha fazla çeşitlilik ve yenilikçilik ortamı oluşturmuştur. Bu değişimler, Almanya’daki iş dünyasının geleceğini şekillendirecek ve gelişmekte olan girişimciler için yeni ve heyecan verici fırsatlar oluşturacaktır.

4. DIHK Raporu ve Şirket Devirlerine Dair İstatistikler

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası’nın (DIHK) son raporuna göre, Almanya’daki şirketlerin %17’si önümüzdeki beş yıl içinde devralınma ihtimaliyle karşı karşıya. Aynı rapor, mevcut işletme sahiplerinin %38’inin bir sonraki 10 yıl içinde emekli olmayı planladığını ve bu şirketlerin büyük çoğunluğunun aile şirketleri olduğunu ortaya koyuyor.

Bu istatistikler, aile içi devirlerin azalması ve işletme sahiplerinin yaşlanması nedeniyle Almanya’daki iş dünyasında önemli bir değişimin yaşanmakta olduğunu gösteriyor. Bu durum, girişimciler ve yatırımcılar için yeni fırsatlar oluşturabilir.

DIHK’nın raporu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için devralma sürecinin çoğu zaman karmaşık ve zaman alıcı olduğunu belirtiyor. Bu süreç, mevcut işletme sahiplerinin devralacak birini bulmalarını ve devir sürecini düzgün bir şekilde yönetmelerini gerektiriyor.

Bu nedenle, aile işletmelerinin sahipleri genellikle şirketlerini devretmek için yeterli zamanı olmadan emekli olmayı planlıyor. Bu durum, şirketlerin genellikle düşük bir değere satılmasına yol açabilir, çünkü potansiyel alıcılar genellikle hızlı bir satış süreci sırasında daha düşük bir fiyat elde edebilirler.

Öte yandan, bu durum yeni ve girişimci ruha sahip iş insanları için büyük bir fırsat olabilir. Mevcut işletmelerin devralınması, yeni bir iş kurmanın risklerini önleyebilir ve girişimcilerin hızla kar sağlayan bir işletme sahibi olmasını sağlayabilir.

Sonuç olarak, DIHK’nın raporu ve şirket devirlerine dair istatistikler, Almanya’daki iş dünyasında önemli bir değişimin yaşandığını ve bu değişimin yeni fırsatlar oluşturduğunu gösteriyor. Bu durum, girişimcilerin ve yatırımcıların dikkate alması gereken bir faktördür.

5. Corona Pandemisi’nin Şirket Devirlerine Etkisi

Tüm dünyada olduğu gibi, Almanya’da da Covid-19 pandemisi, iş dünyası üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Bu etkiler, özellikle şirket devirlerini ve girişimciliği etkilemiştir.

Öncelikle, pandemi, işletme sahiplerinin devir planlarını ertelemesine veya tamamen değiştirmesine neden oldu. Bu, hem satış planları yapmakta olan şirket sahipleri hem de satın almayı planlayan girişimciler için belirsizlikler yarattı. Alman Sanayi ve Ticaret Odası’nın (DIHK) 2022 raporunda belirtildiği gibi, pandemi nedeniyle, 2021 yılında daha önce Covid-19 pandemisi öncesi döneme göre yarı yarıya daha az sayıda devir ilgisi oldu.

Pandemi ayrıca, birçok işletmenin finansal durumunu etkiledi ve bu da işletmelerin satış fiyatlarını düşürdü. Bununla birlikte, pandemi sonrası ekonomik toparlanma, işletmelerin değerlerini yeniden yükseltebilir ve bu da devirleri daha cazip hale getirebilir. Bu, özellikle finansal olarak sağlam olan ve krizi iyi yönetebilen işletmeler için geçerli olabilir.

Ayrıca, pandemi döneminde dijitalleşme ve esnek çalışma düzenlemelerinin artması, işletmelerin yapısını ve işleyişini değiştirdi. Bu, yeni iş modellerinin oluşturulmasına ve mevcut işletmelerin devirlerine yeni bakış açıları getirebilir.

Sonuç olarak, pandeminin etkisi, şirket devirlerinin geleceğini belirlemede önemli bir faktördür. Ancak pandemi sonrası dönemde, girişimcilerin ve yatırımcıların bu belirsizlikleri ve değişiklikleri dikkate alarak yeni fırsatları değerlendirmesi gerekecektir.

6. Şirket Devirlerinde Demografik ve Ekonomik Etkiler

Almanya’nın yaşlanan nüfusu ve ekonomik yapısı, şirket devirlerinde önemli bir rol oynar. Almanya’da, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) arasında, yaşlanan işletme sahipleri nedeniyle bir devir dalgası yaşanıyor.

Almanya’da yaşlılıkla birlikte, işletme sahipleri çoğu zaman işlerini bırakmayı ve işletmelerini devretmeyi düşünürler. Bu, yeni girişimcilere ve yatırımcılara, var olan ve zaten faaliyet gösteren bir işletmeyi devralma fırsatı sunar. Ayrıca, çoğu zaman bu işletmeler, uzun süreli müşteri ilişkileri, deneyimli çalışanlar ve yerleşik iş süreçleri gibi değerli varlıklara sahip olabilir.

Öte yandan, demografik değişiklikler nedeniyle, potansiyel işletme devralıcılarının sayısı azalıyor. Bunun bir sonucu olarak, işletme devirleri daha zor ve karmaşık hale gelebilir. Bu, işletme sahiplerinin devir planlarını daha önceden ve dikkatlice yapmalarını gerektirir.

Ekonomik faktörler de şirket devirlerini etkiler. Örneğin, ekonomik durgunluk dönemlerinde, işletmeler genellikle daha az değerlidir ve bu da devirlerin daha az cazip hale gelmesine neden olabilir. Ancak, ekonomik büyüme dönemlerinde, işletmeler genellikle daha değerlidir ve bu da devirleri daha cazip hale getirebilir.

Sonuç olarak, demografik ve ekonomik etkiler, işletme devirlerinde önemli bir rol oynar ve hem işletme sahipleri hem de potansiyel alıcılar bu etkileri dikkate almalıdır. Bu nedenle, bir işletme devri, sadece bir işletmenin değerini değil, aynı zamanda genel demografik ve ekonomik koşulları da dikkate almalıdır. Bir şirketin başarılı bir şekilde devredilmesi, işletmenin mali durumu, sektöründeki trendler ve genel ekonomik koşullara bağlıdır. Bu nedenle, bir şirketi devralmayı düşünen girişimcilerin, işletmenin finansal sağlığı ve gelecek potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olmaları önemlidir.

7. Şirket Devri Sürecinin Planlanması, Önemi ve Öneriler

Bir şirketin başarılı bir şekilde devredilmesi, dikkatli ve önceden planlama gerektirir. Öncelikle, devir süreci genellikle birkaç yıl alır, bu yüzden işletme sahipleri devir planlamasına mümkün olduğunca erken başlamalıdır. Bu, hem işletmenin gelecekteki yönetimini düzgün bir şekilde organize etmeyi, hem de mevcut sahibin emekli olma planlarını kolaylaştırır.

İşletme sahipleri, şirketlerinin değerini maksimize etmek ve potansiyel alıcıları çekmek için, işletmelerini devretmeye hazırlamalıdır. Bu, mali durumun iyileştirilmesi, iş süreçlerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi ve işletme yapısının düzenlenmesi gibi adımları içerebilir.

Ayrıca, işletme devirlerinin, işletme sahiplerinin kişisel ve mali hedeflerini karşılayacak şekilde yapılandırılması önemlidir. Bu, işletme devrinin finansmanını, vergi sonuçlarını ve işletme sahibinin emeklilik planlarını içerir.

İşletme sahipleri, bir devir planı oluştururken profesyonel yardım almayı düşünmelidir. Bu, avukatlar, mali danışmanlar, iş brokerları ve diğer profesyonelleri içerebilir. Bu profesyoneller, işletme devrinin karmaşık yönlerini yönetmeye ve işletme sahibinin hedeflerini en iyi şekilde karşılamaya yardımcı olabilir.

DIHK’nin önerisi, bir girişimcinin şirket devri sürecine en az üç yıl önceden başlaması yönündedir. Bu süre zarfında, mevcut işletme sahibi işletmesini gelecekteki devir için hazırlar, potansiyel alıcıları araştırır ve gerekli tüm belgeleri düzenler. DIHK ayrıca, sürecin son aşamasının – yani devrin gerçekleşmesinin – en az bir yıl öncesine kadar tamamlanmış olması gerektiğini önermektedir. Bu süre zarfında, işletmenin yeni sahibine doğru bir şekilde aktarılabilmesi için her türlü detayın dikkatlice düşünülmesi gerekmektedir.

8. Şirket Devirlerinin Kilit ve Çeşitli Nedenleri

Şirket devirlerinin çeşitli nedenleri olabilir ve bu süreci etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. İşte şirket devirlerinin temel nedenlerinden bazıları:

 • Yaşlanma ve Emeklilik: Almanya’da birçok işletme sahibi yaşlanmaktadır ve birçoğu önümüzdeki birkaç yıl içinde emekli olmayı planlamaktadır. Emekli olan bu işletme sahipleri, işlerini bir sonraki nesile veya yeni bir işletme sahibine devretme sürecinde olabilir.
 • Sağlık Sorunları: Bazı işletme sahipleri, beklenmedik sağlık sorunları nedeniyle işlerini devretmek zorunda kalabilirler. Bu durumlar genellikle hızlı bir devir süreci gerektirir ve işletme sahibinin sağlığı nedeniyle karmaşık olabilir.
 • Kariyer Değişiklikleri: Bazı işletme sahipleri, kariyer hedeflerinde veya kişisel ilgi ve belli bir tatminden sonra alanlarında değişiklikler yapmayı seçebilir ve bu da bir işletme devrini gerektirebilir. Örneğin, bir işletme sahibi yeni bir iş fırsatını takip etmeyi, yeni bir sektöre geçmeyi veya tamamen farklı bir kariyere geçmeyi seçebilir.
 • Ekonomik Faktörler: Ekonomik durum, işletme devirlerini etkileyebilir. Örneğin, ekonomik durgunluk dönemlerinde, bazı işletme sahipleri işlerini satmayı veya devretmeyi seçebilir. Öte yandan, ekonomi iyi olduğunda, işletme sahipleri işlerini yüksek bir fiyata satabilir veya daha geniş bir alıcı havuzuna sahip olabilir.
 • Aile İçi Devir: Birçok aile işletmesi, işlerini bir sonraki aile üyesine devretmeyi planlar. Ancak, bu tür devirler karmaşık olabilir ve aile dinamikleri, iş süreçleri ve mülkiyet yapısı üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Şirket devirlerinin ardında çeşitli nedenler yatar. Bu nedenlerin her biri, şirket devir sürecini etkileyebilir ve işletme sahiplerinin, devir sürecini planlarken bu faktörleri dikkate alması önemlidir. Yaşlılık nedeniyle şirket devri Almanya’da en yaygın olanıdır, ancak diğer nedenler de mevcuttur. Bunlar arasında işletme sahibinin ani ölümü veya hastalığı, işletme sahibinin başka projelere odaklanma isteği veya işletmede gerekli değişiklikler sayılabilir. Her biri kendi zorluklarını ve fırsatlarını beraberinde getirir, bu yüzden bir girişimci bir şirketi devralmayı düşündüğünde bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.

9. Şirket Devirlerinin Temel Şekilleri, Yöntemleri ve Alternatifler

Şirket devir süreci, işletmenin türüne, büyüklüğüne, mülkiyet yapısına ve diğer çeşitli faktörlere bağlı olarak çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. İşte şirket devirlerinin bazı temel şekilleri ve yöntemleri:

 • Aile İçi Devir: Birçok aile işletmesi, işletmeyi bir sonraki nesile devretmeyi planlar. Bu genellikle işletmenin mülkiyetini ve kontrolünü devralacak bir varis bulunması durumunda gerçekleştirilir. Ancak, bu tür bir devir, aile üyeleri arasındaki ilişkileri ve iş süreçlerini karmaşık hale getirebilir.
 • Çalışanlara Satış: Bir işletme sahibi, işletmesini çalışanlarına satabilir. Bu genellikle bir Çalışanların Sahiplik Planı aracılığıyla gerçekleştirilir ve çalışanlara işletmede bir sahiplik hissesi sağlar.
 • Dışarıdan Alıcıya Satış: İşletme sahibi, işletmesini dışarıdan bir alıcıya satabilir. Bu genellikle işletmenin mülkiyetini ve kontrolünü tamamen yeni bir işletme sahibine devreder.
 • Yönetim Satın Alması: Bir işletmenin yönetim ekibi, işletmeyi satın almayı seçebilir. Bu genellikle işletmenin mevcut yönetimi tarafından gerçekleştirilir ve işletmenin mülkiyetini ve kontrolünü devreder.

Şirket devirleri, genellikle ya aile içi devirler ya da harici devirler şeklinde gerçekleşir. Aile içi devirlerde, bir işletme sahibi işletmesini aile üyelerine devreder. Bu, genellikle aile işletmelerinde daha yaygındır. Harici devirlerde ise, işletme sahibi işletmesini aile dışındaki bir kişi veya gruplara devreder. Bu, genellikle aile üyelerinin işletmeyi devralmak istememesi veya işletme sahibinin işletmesini en yüksek teklifi veren kişiye satmak istemesi durumunda gerçekleşir. Her iki durumda da, işletme sahibi ve potansiyel alıcı arasında karmaşık bir müzakere süreci başlar. Şirket devralmak isteyen girişimcilerin bu sürecin her aşamasını anlamaları ve etkin bir şekilde yönetmeleri önemlidir.

10. Gelecek Nesillere Şirket Devirleri ve Gelecekteki Planlama ve İpuçları

Almanya’da şirket devirleri önemli bir konu olmaya devam edecektir. Demografik değişiklikler, ekonomik faktörler ve aile içi devirlerin azalması, önümüzdeki yıllarda daha fazla şirketin devredilmesi olasılığını artırmaktadır. Bu durum, hem mevcut işletme sahipleri hem de potansiyel girişimciler için çeşitli fırsatlar ve zorluklar sunmaktadır.

Şirket devralmayı düşünen girişimciler için, sürece dikkatlice hazırlanmaları ve tüm faktörleri göz önünde bulundurmaları önemlidir. Bu, Alman iş yasalarını, vergi sistemi ve şirket devir sürecini anlamayı, ayrıca potansiyel alıcılara, finansman kaynaklarına ve işletme sahiplerine ulaşabilecekleri ağları geliştirmeyi içerir.

Mevcut işletme sahipleri için ise, şirket devri sürecini mümkün olan en erken zamanda başlatmaları ve bir devir planı oluşturmaları önerilir. Ayrıca, şirketlerinin değerini en üst düzeye çıkarmak ve işletmeyi başarıyla devralabilecek potansiyel alıcıları çekmek için işletmelerini nasıl optimize edeceklerini düşünmeleri gerekmektedir.

İster bir göçmen girişimci, ister bir Alman vatandaşı olsun, Almanya’da satılık şirketleri değerlendirmek ve başarıyla devralmak için geniş bir bilgi ve beceri setine ihtiyaç vardır. Ancak bu, zamanla ve doğru kaynaklarla geliştirilebilecek bir şeydir. Almanya’da şirket devirleri, hem mevcut işletme sahipleri hem de yeni girişimciler için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmek için, gerekli bilgi ve becerilere sahip olmak ve sürecin her aşamasını dikkatlice planlamak önemlidir.

11. Göçmen Girişimcilerin Oluşturacağı Fark ve İşletmelerin Önceden Girişimci Kişileri Tespiti Yetiştirmesi

Almanya, tarihsel olarak bir göçmen ülkesi olmuştur ve bu, iş dünyası üzerinde belirgin bir etki yaratmıştır. Göçmen girişimciler genellikle farklı bakış açıları, beceriler ve deneyimler getirirler, bu da onları Alman iş piyasasında benzersiz kılar. Almanya’nın nüfusu çeşitli ve çok kültürlü bir yapıya sahip olup, bu çeşitlilik ekonomik yapıyı ve iş dünyasını önemli ölçüde etkiler. Özellikle, Almanya’da yaşayan ve iş dünyasına aktif olarak katılan göçmenler, bu çeşitliliğin ve dinamizmin en belirgin örneklerinden birini oluşturur.

Göçmenler, genellikle farklı kültürler, beceriler ve deneyimler taşırlar. Bu farklılık, genellikle işletmeler için yeni bakış açıları, farklı çözüm yolları ve yenilikçi fikirler sunar. Bu nedenle, Almanya’daki işletmeler genellikle göçmenlerden büyük ölçüde yararlanabilir.

Göçmenlerin Alman ekonomisine getirdigi çeşitlilik ve yenilikçilik, genişletilmiş bir iş zekası ve yeni bakış açıları sunar. Farklı kültürlerden gelen göçmenler, belirli sektörlerde veya bölgelerde yeni iş fırsatlarını tanımlayabilirler, bu da Almanya’nın genel iş dünyasına dinamizm ve tazelenme getirecektir. Ayrıca, genç ve eğitimli göçmenler, teknoloji, finans ve diğer ileri düzey sektörlerde kritik beceriler getirirken, daha geniş bir dil ve kültürel yeterlilik yelpazesi sunarlar.

Özellikle, işletmeler satılık hale geldiğinde, göçmen kökenli girişimciler bu durumu değerlendirebilir ve kendi işletmelerini kurabilir veya mevcut işletmeleri devralabilirler. Bu, hem işletmenin devamlılığını sağlar hem de göçmen girişimciler için ekonomik fırsatlar yaratır.

Bununla birlikte, bu fırsattan en iyi şekilde yararlanmak için, işletmelerin potansiyel girişimcileri önceden belirlemesi ve bu kişileri şirket devirleri için yetiştirmesi önemlidir. Bu çerçevede, şirketlerin ve işletmelerin göçmen kitlesini değerlendirebilme ve onları içine alabilme yetenekleri, başarıları için kritik olabilir. Bu, hem işe alım ve yetenek yönetimi stratejilerini içerir, hem de girişimci yeteneklerin belirlenmesi ve yetiştirilmesi için programların oluşturulması anlamına gelir.İşletmeler, çalışanları arasında girişimci özelliklere sahip olanları belirleyebilir ve bu kişilere mentorluk, eğitim ve deneyim sunarak onları şirket devirleri için hazırlayabilirler.

Bununla birlikte, bu fırsatların tam olarak değerlendirilebilmesi ve göçmenlerin Alman iş dünyasına tam olarak entegrasyonu için daha fazla çalışma gereklidir. Bu, hem iş dünyası hem de hükümet düzeyinde göçmenlerin iş gücüne dahil edilmesi ve girişimcilik fırsatlarının artırılması için daha fazla politika ve strateji geliştirmeyi içerir.

Ayrıca, işletmeler aile dışından gelen potansiyel alıcıları da değerlendirebilirler. Bu durumda, işletmelerin potansiyel alıcıları belirlemek, onlarla ilişkiler kurmak ve onları şirket kültürüne ve operasyonlarına aşina hale getirmek için proaktif olmaları gerekir.

Sonuç olarak, Almanyadaki göçmen kitle, demografik değişikliklerin ve yaşlılık nedeniyle satılık olan şirketlerin oluşturduğu zorluklara yenilikçi ve dinamik çözümler sunabilir. İşletmelerin bu potansiyeli değerlendirerek gelecekteki devirler için potansiyel girişimcileri belirlemesi ve yetiştirmesi, işletmenin sürekliliği için önemli bir stratejidir. Ancak, doğru bilgi, beceri ve kaynaklarla, bu fırsatlar en iyi şekilde değerlendirilebilir ve Almanya’nın iş dünyası, bu süreçte daha da güçlü ve çeşitli hale gelebilir.

12. Türkiyeli Girişimcilerin Farkı ve Satılık Şirketleri Nasıl Değerlendirebilecekleri

Türkiyeli girişimciler, Almanya’daki satılık şirketleri değerlendirebilecek önemli bir kitleyi temsil eder. Bu girişimciler, hem küresel ekonomide aktif roller üstlenme, hem de yaşanılan demografik değişikliklere çözüm sunma potansiyeli ile dikkat çeker.

 • Çok Kültürlü Zenginlik: Türkiyeli girişimciler, farklı kültürel bakış açıları ve geniş bir uluslararası ağa sahip olmanın avantajlarına sahiptir. Bu, işletmeleri globalleşen bir dünyada rekabet etmek için güçlendirir ve yeni pazarlara genişleme olasılığını artırır. Ayrıca, bu farklılık, işletmenin yeni ve yaratıcı çözümler bulmasını da kolaylaştırır.
 • İnovasyon ve Esneklik: Türkiyeli girişimciler, genellikle hızlı değişime uyarlanma ve iş süreçlerinde yenilikçi çözümler bulma konusunda başarılıdır. Bu özellikler, bir işletmenin büyümesini ve gelişmesini hızlandırabilir.
 • Dinamik İş Modeli: Türkiye’den gelen girişimciler, genellikle dinamik iş modellerine ve stratejilere sahiptir. Bu, işletmenin hızlı değişen bir ekonomide ayakta kalmasını ve büyümesini sağlar.

Türkiyeli girişimciler, Almanya’da satılık şirketleri değerlendirebilir ve bu işletmeleri alabilir. Ancak bu süreçte dikkatli bir planlama ve önlem almak önemlidir. Bu nedenle, şirket devri sürecine katılmadan önce aşağıdaki adımları takip etmeleri önerilir:

 • Özenli bir İnceleme Yapın: Satın almayı planladığınız işletmenin finansal durumunu, pazar pozisyonunu, müşteri tabanını ve diğer önemli faktörleri dikkatlice değerlendirmeniz gerekir. Ayrıca, işletmenin gelecekteki büyüme ve karlılık potansiyelini de incelemek önemlidir.
 • Finansal Planlama: Şirket devri genellikle büyük bir finansal taahhüt gerektirir. Bu nedenle, satın alma sürecine ve sonrasında işletmenin çalışmasına finansal açıdan hazırlıklı olmanız gerekir.
 • Hukuki ve Vergisel Konulara Dikkat:** Şirket devri, çeşitli hukuki ve vergisel sonuçları olan karmaşık bir süreçtir. Bu nedenle, bu süreçte bir hukuk ve vergi danışmanının yardımı önemlidir.
 • Kültürel Uyum: Türkiyeli bir girişimcinin, Almanya’da bir işletmeyi devralırken, işletmenin mevcut çalışanları ve müşterileriyle kültürel uyum sağlaması önemlidir.

Türkiyeli girişimcilerin, Almanya’daki satılık şirketleri değerlendirebileceği ve bu işletmeleri başarılı bir şekilde yönetebileceği açıktır. Ancak, bu sürecin başarılı olması için dikkatli bir planlama ve stratejik bir yaklaşım gerekmektedir.

13. Sonuç

Almanya’da yaşlılık nedeniyle satılık olan şirketler, hem yerel hem de göçmen girişimciler için büyük bir fırsat sunuyor. İşletme devirlerinin geleceği, bir dizi faktörle şekillenirken, bu blog yazısında odaklandığımız noktalar: demografik değişiklikler, aile içi devirlerdeki düşüş, DIHK raporundaki bulgular ve şirket devirlerindeki demografik ve ekonomik etkilerdir.

Bu çerçevede, Corona pandemisinin de şirket devirlerine etkisi oldukça belirgindir. Ancak bu durum, krizi fırsata çevirme kabiliyetine sahip olan girişimciler için bir avantaj sağlar. Bu girişimciler arasında Almanya’daki göçmen topluluğun önemli bir yeri vardır. Türkiyeli girişimcilerin farkı ve satılık şirketleri nasıl değerlendirebilecekleri üzerine de durduk.

Son olarak, Almanya’daki işletmelerin, özellikle göçmen girişimcileri destekleyerek ve onları yetiştirebilmek için eğitim ve mentorluk sağlamalarının gerekliliği ortaya çıktı. Bu yaklaşım, iş dünyasında çeşitliliği teşvik ederken, aynı zamanda Almanya’nın ekonomik büyümesi ve gelişmesine katkıda bulunabilir. Bu tür bir yaklaşımın, hem Alman ekonomisi hem de Türkiye ile olan ticari ilişkiler üzerinde olumlu bir etkisi olacağı görülmektedir.

Kısacası, Almanya’daki yaşlılık nedeniyle satılık olan şirketler, birçok girişimci için yeni fırsatlar sunuyor ve aynı zamanda çeşitli topluluklardan gelen girişimcilerin ekonomiye benzersiz katkılar sunabileceği bir platform sağlıyor. Bu durum, hem Almanya’nın hem de bu girişimcilerin kendi ekonomilerinin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olabilir.

Neden Boerberg?

Start-Up’ınız için çok yönlü hizmet

Boerberg Consulting KG Başlangıç paketinde Sözleşme ile başlayarak Ticaret dairesinden Vergi dairesine varıncaya baştan sona destek alırsınız.

Telefon Destek

Almanya çapında yerinde hizmet, uzun yıllara dayanan tecrübe, etkili iş networkü

Pazarlama

Şirket kurulumu & vergi konuları & oturum işlerini etkin şekilde sonuçlandırma, bankalarda doğrudan temsil, hesap açılışlarını sağlama

Çözüm Odaklı

Şeffaflık siciline kayıt (Transparenzregister), oturum vizesi ve oturum izni, mavi kart süreçlerinde tam destek, yerel yatırım bankaları nezdinde destek