Boerberg Consulting KG Almanya’ya yatırım yapmak isteyen veya Almanya’daki mevcut yatırımlarını büyütmek isteyen firma ve şahıslara, Almanya’da şirket ve şube kuruluşları, ticaret sicil ve oda işlemleri, gerekli izinlerin alınması, şirket sahipleri ve çalışanlarının oturum, ikamet ve iş izinleri, iş planların hazırlanması konularında destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Sınırları olmayan tek bir iç pazar

AB tek pazarı, insanların AB’nin herhangi bir yerinde çalışmasına, alışveriş yapmasına, seyahat etmesine, okumasına ve emekli olmasına izin vererek malların ve insanların serbest dolaşımını garanti eder.

Yaşam kalitesinin yüksekliği

AB içerisinde vizesiz dolaşım serbestisi, eğitim sisteminin kalitesi, yüksek can ve mal güvenliği seviyesi, geçim masraflarının uygun oluşu, sosyal bir hukuk devleti.

Avrupa’da ekonomik güç

İhracat lideri ülke, yüksek kaliteli üretim, bireylerin yüksek satın alma gücü, büyük bir ekonomi ve hacimli pazar, Avrupa’nın lokomotif ve lider gücü, Avrupa ve dünya ölçeğinde büyümek isteyenler için en iyi merkez

Şeffaf bürokrasi, öngörülebilir ve sürdürülebilir düzenlemeler

Bürokratik düzenlemelerde, kurallar dahilinde her bir işlemin sonucu bellidir. “Yatırımlar ve işleyiş açısından öngörülebilir ve sürdürülebilir bir çevre ve hukuki altyapı sunar.

Daha fazla bilgi için tıklayın (İngilizce)>>>