Almanya'da UG şirket kurma süreci

Almanya vergi sistemi, karmaşık yapısı ve çeşitli vergi türleri ile dikkat çeker. Almanya’da şirket kurmak, Almanya’da çalışmak, Almanya’da iş bulmak düşünceniz varsa sizin de Almanya gelir vergisi oranları, Almanya katma değer vergisi (KDV), Almanya ticaret vergisi, Almanya vergi muafiyetleri, Almanya’da serbest meslek vergilendirmesi gibi konular hakkında bilgi sahibi olmanız gerekebilir. Boerberg Consulting tarafından yazılan bu makalede sizlere Almanya’da vergi sistemi hakkında kısa fakat faydalı bilgiler veriyoruz. Keyifli okumalar.

Kimler Almanya’da vergi vermeli?

Almanya’da alışveriş yaptığınızda, Almanya katma değer vergisi (Umsatzsteuer veya Mehrwertsteuer) ödemeniz gerekir. Bu vergi, satın alınan her ürün veya hizmet için geçerlidir. Ancak, “vergi mükellefi” terimi daha spesifik bir anlama sahiptir ve bu terim gelir elde eden bireyler veya işletmeler için kullanılır. Yani, gelir kazanan herkes Almanya gelir vergisi (Einkommenssteuer) ödemek zorundadır. Çalışanlar için bu, maaşlarından kesilen bordro vergisi (Lohnsteuer) anlamına gelir. Limited Şirketler (Almanya GmbH) veya Anonim Şirketler (AG) gibi büyük şirketler ise Almanya kurumlar vergisi (Körperschaftssteuer) öderler.

Bireylerin karşılaşabileceği diğer vergi türleri, kişisel ve iş koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, köpek sahipleri evcil hayvanları için köpek vergisi (Hundesteuer) öderken, motorlu taşıt sahipleri araç vergisi (KFZ-Steuer) ödemek zorundadır. Ayrıca, Almanya’da ticari faaliyet gösteren işletmeler genellikle Almanya ticaret vergisi (Gewerbesteuer) ile yükümlüdürler.

Almanya’da iş kurmayı düşünenler için, vergi yükümlülüklerinin doğru bir şekilde anlaşılması son derece önemlidir. Almanya vergi sistemini bilmek, işletme maliyetlerini daha iyi yönetmeyi sağlar ve uyumluluğu artırır. Örneğin, yeni kurulan bir işletmenin ticaret siciline kayıt yaptırması, Almanya vergi numarası alması ve düzenli olarak Almanya vergi beyannamesi vermesi gerekmektedir. Ayrıca, vergi denetimlerine hazırlıklı olmak ve doğru muhasebe kayıtları tutmak da yasal zorunluluklardandır.

Almanya vergi muafiyetleri

Almanya’da belirli koşullar altında bazı gelir türleri ve kişiler vergiden muaftır. Ebeveyn parası (Elterngeld), Almanya işsizlik parası (Arbeitslosengeld), BAföG (öğrenci kredisi) ve burslar gibi sosyal yardımlar genellikle gelir vergisinden muaftır. Ayrıca, belirli sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve finansal hizmetler KDV’den muaftır. Küçük işletmeler, yıllık gelirleri belirli bir eşiğin altında kaldığında KDV ödemek zorunda değildirler. Serbest meslek sahipleri veya “Freiberufler” olarak çalışan avukatlar, doktorlar, gazeteciler ve sanatçılar ticaret vergisinden muaftır.

Almanya vergi numarası nedir?

Almanya’da birincil ikamet yeri olarak kayıt yaptıran ve burada vergi ödemek zorunda olan herkese özel bir Almanya vergi numarası (Steueridentifikationsnummer) atanır. Bu numara, her birey için benzersizdir ve ömür boyu geçerlidir. Yeni doğan bebekler bile doğumdan kısa bir süre sonra bu numaraya sahip olurlar.

Vergi kimlik numarası, Vergi Dairesi ile olan tüm işlemleri kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Örneğin, Vergi Dairesine herhangi bir bildirimde bulunurken veya bir hizmet için başvuruda bulunurken, bu numarayı vermeniz gerekecektir. Aynı şekilde, vergi beyannamesi doldururken de bu numarayı kullanmak zorundasınız. İşverenler, İş Bulma Kurumu veya sağlık sigortası şirketiniz de sizden bu numarayı talep edebilir.

Almanya’da ikamet adresinizi kaydettirdikten sonra, vergi kimlik numaranız posta yoluyla size iletilir. Ayrıca, bu numarayı yıllık gelir vergisi beyannamenizde (Lohnsteuerbescheinigung) veya vergi değerlendirme notunda (Steuerbescheid) bulabilirsiniz.

Almanya’da iş kurmak veya çalışmak isteyenler için vergi numarasının alınması oldukça önemlidir. Bu numara olmadan, resmi işlemlerde ciddi zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

 Almanya gelir vergisi nedir?

Almanya’da toplanan en önemli vergi türlerinden biri gelir vergisidir (Einkommenssteuer). Devletin ana gelir kaynağını oluşturan bu vergi, hem Almanya’da çalışanlar hem de serbest meslek sahipleri tarafından ödenir, bu nedenle geniş bir kesim tarafından ödenmesi gerekmektedir. Almanya’da gelir vergisi konusunda yedi farklı gelir türü bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanan gelir türleridir:

  • Serbest meslek gelirleri,
  • Çalışan olarak elde edilen gelirler,
  • Ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler,
  • Tarım ve ormancılık faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
  • Sermaye yatırımlarından elde edilen gelirler,
  • Kira gelirleri ve gelir vergisi kanununda belirtilen diğer gelir türleri.

Bazı kazançlar ise gelir vergisine tabi değildir. Örneğin, ebeveyn parası (Elterngeld), işsizlik parası, BAföG (öğrenci kredisi) ve burslar gelir vergisinden muaftır.

Eğer Almanya’da ikamet ediyorsanız, dünya genelinde elde ettiğiniz tüm gelirler için vergi ödemekle yükümlüsünüz. Bu, Almanya dışında kazanılan gelirler de dahil olmak üzere tüm gelirlerinizi kapsar. Ancak, vergi mükelleflerinin çifte vergilendirilmesini önlemek amacıyla Almanya, birçok ülke ile Almanya çifte vergilendirme anlaşmaları (Doppelbesteuerungsabkommen) yapmıştır. Bu anlaşmalar sayesinde, aynı gelir üzerinden iki kez vergi ödemekten kaçınılabilirsiniz.

Almanya’da vergi mükellefi olmanın ne anlama geldiğini ve hangi gelir türlerinin vergilendirildiğini bilmek, finansal planlamanızı yaparken size büyük avantaj sağlar. Resmi makamlar tarafından sağlanan bu bilgiler, vergi yükümlülüklerinizi doğru bir şekilde yerine getirmenize yardımcı olacaktır.

Gökhan Okurer
Gökhan OkurerStart Up Danışmanı - Boerberg Consulting
9 yılı aşan süredir , Almanya’da şirket kurmak isteyen girişimcilere yol gösterici oluyor ve onların başarıya ulaşmaları için gerekli profesyonel danışmanlık hizmetini sağlıyorum. Sizlerle tanışmak ve şirketinizin kuruluş aşamasında yardımcı olmaktan mutluluk duyarım

Bordro vergisi nedir?

Bordro vergisi (Lohnsteuer), belirli bir gelir vergisi türüdür. Eğer bir çalışan olarak gelir elde ediyorsanız, bordro vergisini ödemek zorundasınız. Bu vergi, maaşınızdan doğrudan işvereniniz tarafından kesilir ve ardından sorumlu Vergi Dairesine transfer edilir. Hangi vergi sınıfına gireceğiniz ve buna bağlı olarak ne kadar vergi ödeyeceğiniz, vergi muafiyetleriniz ve medeni durumunuza göre belirlenir. Evli, bekar, dul veya bekar bir ebeveyn olmanıza bağlı olarak farklı vergi oranları ve sınıfları uygulanır.

Almanya katma değer vergisi

Umsatzsteuer veya Almanya katma değer vergisi (KDV) herkes için geçerlidir. Günlük dilde bu vergi, satış vergisi olarak da bilinen Mehrwertsteuer adıyla anılır. Satış vergisi, ürün veya hizmetin fiyatına doğrudan eklenen ve müşteri tarafından ödenen bir vergidir. Almanya’da katma değer vergisi için oran genellikle %19’dur, ancak bazı ürün ve hizmetler için %7’lik azaltılmış bir oran uygulanır. Bu nedenle, ürün veya hizmet satın alırken ödediğimiz tutarın bir kısmının aslında satış vergisi olduğunu fark etmeyiz.

Şirketler (satıcılar veya hizmet sağlayıcılar) müşterilerden topladıkları bu satış vergisini belirli aralıklarla Vergi Dairesine (Finanzamt) devretmekle yükümlüdürler. Örneğin, bir mağazadan alışveriş yaptığınızda veya bir hizmet satın aldığınızda, ödediğiniz toplam tutar içinde KDV de yer alır. Şirket, bu vergiyi kendi gelirinden ayırarak Vergi Dairesine aktarır. Bu sistem, vergi toplama sürecini kolaylaştırır ve devletin vergi gelirlerini güvence altına alır.

Ek olarak, Almanya’da belirli koşullar altında KDV’den muafiyetler de uygulanabilir. Örneğin, bazı sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve finansal hizmetler KDV’den muaf tutulabilir. Ayrıca, küçük işletmeler belirli bir gelir eşiğinin altında kalmaları durumunda KDV’den muaf olabilirler. Bu tür durumlarda, işletmeler bu vergiyi tahsil etmek veya beyan etmek zorunda değildirler.

Almanya kurumlar vergisi nedir?

Bir iş kurar ve yasal yapı olarak sermaye şirketini (“Kapitalgesellschaft”) seçerseniz, sizin için Almanya Kurumlar Vergisi (Körperschaftssteuer) geçerli olacaktır. Örneğin, anonim şirketler (Aktiengesellschaft, AG) veya limited şirketler (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) gibi tüzel kişilikler, Almanya gelir vergisi değil, Almanya kurumlar vergisi öderler. Basit bir ifadeyle, kurumlar vergisi, tüzel kişilikler için uygulanan bir gelir vergisi türüdür.

Almanya kurumlar vergisi, şirketin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç üzerinden hesaplanır. Yani, şirketin yıllık net geliri bu verginin temelini oluşturur. Tüzel kişilik olarak faaliyet gösteren şirketlerin, elde ettikleri gelirleri beyan ederek bu vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Kurumlar vergisi oranı Almanya’da genellikle sabittir ve bu oran, şirketin elde ettiği toplam kâr üzerinden hesaplanır. Bu vergi, şirketin mali yükümlülüklerini belirlemek ve devletin gelirlerini güvence altına almak için önemli bir rol oynar. Ayrıca, kurumlar vergisine ek olarak, şirketler genellikle ticari kazançları üzerinden Almanya ticaret vergisi (Gewerbesteuer) de ödemek zorundadırlar.

Almanya ticaret vergisi nedir?

Almanya’da şirket kurmak veya Almanya’da iş kurmak düşünceniz varsa, kurmuş olduğunuz şirketinizi veya işinizi kaydettirdiğinizde (örneğin, bir “Gewerbe” olarak), genellikle Almanya ticaret vergisi ödemeniz gerekir. Bu vergi, Almanya serbest meslek sahibi birçok kişi için oldukça önemlidir. Ancak, serbest çalışanlar veya “Freiberufler” olarak bilinen avukatlar, doktorlar, gazeteciler, grafik tasarımcıları ve sanatçılar bu vergiden muaf tutulurlar. Başka bir deyişle, “Freiberufler” olarak çalışan kişilerin Almanya’da ticaret vergisi ödemesi gerekmez.

Ticaret vergisi, belediyeler için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Belediyeler, topladıkları bu vergiyi yerel hizmetlerin finansmanında kullanırlar. Ticaret vergisinin oranı, belediyeden belediyeye değişebilir, bu nedenle işinizi kurarken yerel vergi oranlarını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Ticaret vergisi ödemekle yükümlü olduğunuzda, her yıl bu vergiye dair beyannamenizi Vergi Dairesine sunmanız gerekmektedir. Vergi yükümlülüklerinizi doğru bir şekilde yerine getirebilmek için, vergi danışmanınızdan profesyonel destek almanız faydalı olacaktır. Bu, hem yasal uyumluluğunuzu sağlar hem de mali planlamanızı daha etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

Boerberg Consulting olarak Almanya’da şirket kurma (veya Almanya’da iş kurma) serüveninizde 11 yıllık tecrübemizi sizlerle paylaşmak ve yükünüzü hafifletmek isteriz. Şimdi iletişime geçebilirsiniz.

Almanya’da iş, Almanya’da yaşam ve Almanya’da şirket kurmak ile ilgili en güncel bilgiler için bu linki https://www.boerberg.com/almanyada-sirket-kurma-rehberi/ ziyaret edebilirsiniz.

Neden Boerberg?

Start-Up’ınız için çok yönlü hizmet

Boerberg Consulting KG Başlangıç paketinde Sözleşme ile başlayarak Ticaret dairesinden Vergi dairesine varıncaya baştan sona destek alırsınız.

Telefon Destek

Almanya çapında yerinde hizmet, uzun yıllara dayanan tecrübe, etkili iş networkü

Pazarlama

Şirket kurulumu & vergi konuları & oturum işlerini etkin şekilde sonuçlandırma, bankalarda doğrudan temsil, hesap açılışlarını sağlama

Çözüm Odaklı

Şeffaflık siciline kayıt (Transparenzregister), oturum vizesi ve oturum izni, mavi kart süreçlerinde tam destek, yerel yatırım bankaları nezdinde destek