Türk Bilgi Teknolojileri (BT) profesyonellerine hemen her ülkede oldukça değer verildiği söylenebilir, belki Türkiye bu duruma bir istisna olarak öne sürülebilir. Türk BT profesyonellerinin önemli bir kısmı uzun süredir yurtdışında çalışmaktadır. BT çalışanlarının diğer alanlardaki profesyonellere kıyasla Türkiye dışında çalışmaya istekli olmalarının ve çalışabilmelerinin çeşitli nedenleri vardır. BT görevlerinin çoğu, konumdan bağımsız olarak birbirine çok benzer. Dahası, BT işleri çevreden nispeten izole edilmiş durumdadır. Bu nedenle, BT profesyonellerinin çok farklı sosyal, ekonomik ve siyasi koşullara sahip ülkelerde bile işlerini yürütmeleri daha kolaydır.  Gelişmiş ülkelerde sektörde genellikle kronik işgücü açığı olduğundan, öteden beri Türk BT profesyonelleri için iş teklifi almak ve resmi zorlukları aşmak nispeten daha kolaydı.

almanyada çalışma

Ancak son birkaç yıldır bu hareketin ölçeğinde bir değişiklik oldu. İlk olarak, gelişmiş ülkelerde BT profesyonellerine olan talep muazzam bir şekilde arttı ve yerel arz buna ayak uyduramadı. BT araçları işletmelerin, kamu kurumlarının ve hatta özel hayatın her alanına nüfuz etti. Normal piyasa mekanizmaları yerel BT profesyonellerinin kazançlarını yükseltti ve yabancı BT çalışanlarına olan talebi artırdı. Aynı dönemde, ekonomik, sosyal veya siyasi nedenlerle yurtdışında çalışmak isteyen çeşitli sektörlerdeki Türk profesyonellerin sayısı da önemli ölçüde artmıştır. Doktorlar ülke dışına çıkan en belirgin grubu oluşturmuştur. Bununla birlikte, BT çalışanları da daha fazla sayıda yurt dışına gitmektedir. Şu anda dünyanın dört bir yanında, en prestijli şirketlerdeki en üst düzey yönetici pozisyonlarından küçük girişimlerdeki giriş seviyesi işlere kadar her seviyede çok sayıda Türk kökenli BT profesyoneli bulunmaktadır.

Dünyanın bilişim endüstrisi başkenti olan ABD, bu kişiler için ilk tercih konumundadır. Almanya ise bir başka popüler alternatif olarak beliriyor. Son zamanlarda Alman hükümeti yabancı BT çalışanlarını çekmek için çeşitli girişimlerde bulundu. Türk BT çalışanları genellikle yüksek eğitimli, çok çalışmaya istekli ve mükemmel bir mesleki etiğe sahipler; kısacası işlerinde iyiler. Bu itibarları nedeniyle Türk BT uzmanları, Alman şirketleri ve kamu yetkilileri tarafından tercih edilen gruplar arasında yer almaktadır.  Dolayısıyla, iyi referanslara sahip Türk BT çalışanları için iş teklifi almak nispeten daha kolaydır ve geçiş süreci sorunsuz olabilir. Açıkçası, yabancı bir çalışanı ülkeye getirmek her iki taraf için de riskli bir girişimdir ve birçok belirsizlik içerir. Dolayısıyla, geçişin her aşamasında belirli bir zorluk, hatta bocalama beklenmelidir. Bununla birlikte, süreç diğer sektörlerdeki profesyonellere göre çok daha sorunsuzdur.

almanyada çalışma

Dilerseniz Türkiye, Almanya ve öne çıkan diğer bir alternatif olarak ABD’de çalışmanın çeşitli avantaj ve dezavantajlarını tartışalım. En temel olanla başlayalım. Gelişmiş ülkelerde çalışma vizesi almak geleneksel olarak zor olmuştur. Ancak Alman hükümetinin son dönemdeki girişimleri bunu eskiye göre nispeten daha kolay hale getirdi. Şu anda ABD’de çalışma vizesi almanın Almanya’dan daha zor olduğu söylenebilir. (IT dahil belirli sektörler için) Diğer bir önemli alternatif olarak ABD’de çalışma vizesi almanın avantaj ve dezavantajlarını tartışalım.

En temel olanla başlayalım. Gelişmiş ülkelerde çalışma vizesi almak geleneksel olarak zor olmuştur. Ancak Alman hükümetinin son dönemdeki girişimleri bunu eskiye göre nispeten daha kolay hale getirdi. Şu anda ABD’de çalışma vizesi almanın Almanya’dan daha zor olduğu söylenebilir. (IT dahil belirli sektörler için)

Alman ekonomisi ve Amerikan ekonomisi Türkiye’den çok daha güçlü. Her iki ülkede de bireylerin yaşam standartları ve alım gücü çok yüksektir. IT profesyonelleri ABD ve Almanya’da Türkiye’ye kıyasla çok daha iyi ücretler almaktadır. Her iki ülkenin, Almanya ve ABD’nin siyasi yapıları Türkiye’ye göre daha istikrarlıdır. Almanya ve ABD’de yaşam standartları birçok boyutta daha iyidir. (Daha temiz çevre, daha az trafik, daha düzenli şehir hayatı, daha iyi eğitim, sağlık ve adli hizmetler vb……) Ancak birçok açıdan Almanya’nın daha iyi bir alternatif olduğu düşünülmektedir. Sosyal refah devletinin en iyi örneklerinden biridir. Gelirin yeniden dağıtımı politikaları düşük ve orta gelirli vatandaşlar için çok cömerttir.  Yüksek kaliteli eğitim ve sağlık hizmetleri ücretsiz sağlanırken, ABD’de bunlar son derece pahalı olabilmektedir. Bu gelişmiş ülkelerde hem günlük yaşam hem de makro çevre istikrarlıdır. Dolayısıyla, stres seviyeleri genellikle daha yönetilebilirdir.

Her üç ülke de dinamik BT sektörlerine sahiptir, ancak ABD tartışmasız BT dünya lideridir. Orada çalışanlar en son teknolojilere ve en yeni araçlara erişebilmektedir. Bu da profesyonellerin en son becerilerle donatılması için fırsatlar sunuyor. Ancak bazıları için bu son derece dinamik ortam çok da cazip olmayabilir. Çünkü fırsatlar aynı zamanda beklentiler de yaratır.   Amerikan şirketlerinde çalışanlar en yeni araçları öğrenmek için üzerlerinde şiddetli bir baskı hisseder. Aksi takdirde şirketten kovulmak ve sektörden dışlanmak nispeten kolaydır. Bu, işsiz kalacakları anlamına gelmez ancak daha az cazip koşullarda çalışacakları sonucunu doğurabilir. Öte yandan Almanya’da şirketler, çalışanlarının teknolojik gelişmelere ayak uydurmasını istemekle birlikte; baskı daha az yoğundur.  Çalışanların mesleki kariyer gelişimine yatırım yapmak isterler, daha uzun görev süreleri vardır ve daha az sıklıkta işten ayrılma olur. Dolayısıyla, bu açıdan bakıldığında, Almanya bazıları için daha iyi bir alternatif olabilir.

almanyada çalışma

Alman şirketlerinin bir diğer avantajı da daha iyi iş-yaşam dengesidir. Düzenleyici ve kültürel nedenlerden dolayı Almanya’daki BT uzmanları ABD’deki meslektaşlarına göre daha az çalışmaktadır. Bu da yine bazıları için önemli bir faktör olabilir. Türkler genellikle sıkı aile yapılarına sahip olduklarından, bu onlar için belirleyici bir konu olabilir. Son olarak, Almanya Türkiye’ye ABD’den daha yakındır (hem coğrafi konum hem de zaman dilimi olarak), bu nedenle anavatanla bağları korumak daha kolaydır (ve daha ucuzdur.) Ayrıca, Almanya’daki büyük Türk topluluğu çeşitli avantajlar yaratmaktadır. Bu da aileleri olan profesyoneller için önemli olabilir.

Kısacası, birçok Türk profesyonel daha yüksek gelir ve genel olarak daha iyi yaşam standartları, huzur ve takdir edilme hissi için Almanya’da fırsatlar arıyor. Tüm sektörler için geçerli olmasa da, Alman şirketleri ve kamu kurumlarının Türk BT profesyonellerini heyecanla beklediğini söyleyebiliriz.  Öte yandan bir BT uzmanı için en iyi ülkenin bireysel hedeflere, niteliklere ve tercihlere bağlı olacağını söylemeye gerek yok. Kişi her alternatifi dikkatlice tartmalıdır.