Almanyada GmbH kurmak

Almanya’da bir işletme kurmak, birçok girişimcinin ilgisini çekmektedir. Almanya, ekonomik istikrarı, yüksek yaşam standardı ve işletme dostu politikaları ile birçok yabancı girişimcinin gözdesi haline gelmiştir. Almanya’da bir işletme kurmak için en yaygın ve popüler kuruluş şekli GmbH’dir.

GmbH, yani Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Almanya’da en sık tercih edilen kuruluş şeklidir. Bu işletme türü, sınırlı sorumluluklu bir şirket şeklinde işlev görür. Bu, şirketin sahibinin yalnızca yatırdığı sermaye miktarıyla sınırlı olduğu anlamına gelir. Bu, birçok girişimcinin risklerini azaltmasına ve işletmelerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olur.

GmbH kurmak için belirli adımlar izlenmelidir. İlk olarak, bir şirket ismi seçilmeli ve isim belirleme süreci tamamlanmalıdır. Daha sonra, şirketin amacı belirlenmeli ve şirket sözleşmesi hazırlanmalıdır. Şirket sözleşmesinde, şirketin sermayesi, hisse sahiplerinin kimlik bilgileri, şirket yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin kimlik bilgileri gibi detaylar yer almalıdır.

Daha sonra, GmbH’nin kurulması için gereken sermaye yatırılmalıdır. Bu miktar en az 25.000 €’dur ve tamamen yatırılmalıdır. Sermaye yatırımı tamamlandıktan sonra, şirket noter önünde GmbH kuruluş süreci baslar.

GmbH kurmak, Almanya’da bir işletme açmak isteyen yabancı girişimciler için oldukça popüler bir seçenektir. Ancak, Almanya’nın karmaşık hukuk sistemi, dil bariyeri ve bürokratik işlemler, işletme kurma sürecini karmaşık hale getirebilir. Bu nedenle, profesyonel bir işletme danışmanından yardım almak, GmbH kurma sürecini kolaylaştırmak için önemlidir.

GmbH Almanyada neden en çok tercih edilen Şirket türüdür? Uluslararasi piyasada nasıl bir algı oluşturmakta?

GmbH, Almanya’da en çok tercih edilen şirket türüdür çünkü sınırlı sorumluluk sağlar ve kuruluşu ve yönetimi oldukça kolaydır. Kurucular, şirketin kâr ve kayıplarından sadece sermayeleri oranında sorumludur. Bu, şirketin iflas etmesi durumunda kişisel varlıklarını kaybetme riskini azaltır. Ayrıca, GmbH’lerin bir şirket olarak tanınması ve iş yapabilmesi için yasal olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

GmbH, uluslararası piyasada saygın bir imaj yaratır. Almanya, güçlü bir ekonomiye sahip bir ülke olarak kabul edilir ve GmbH’nin bu güçlü ekonomik imajını yansıtması nedeniyle, uluslararası yatırımcılar tarafından da tercih edilen bir şirket türüdür. Ayrıca, GmbH’nin Almanya’da kurulması, diğer ülkelerdeki işletmelere göre daha yüksek bir yasal standart ve güvenilirlik sağlayabilir. Bu nedenle, uluslararası müşteriler ve iş ortakları için bir GmbH ile iş yapmak daha güvenli ve çekici olabilir.

GmbH müdür ve hissedarların sorumlulukları nelerdir? 

GmbH’nin müdürleri, şirketin yönetiminden sorumlu olan kişilerdir. Bu kişiler, şirketin ticari işlerini yürütmek, kararlar almak, sözleşmeler imzalamak, şirketin finansal durumunu yönetmek, vergi beyannamelerini hazırlamak ve diğer işlerle ilgilenmekle sorumludur. Ayrıca, şirketin faaliyetlerinin yasalara uygunluğundan da sorumludurlar.

GmbH’nin hissedarları ise, şirketin sahibi olarak kabul edilirler. Hissedarlar, şirketin kararlarını alma hakkına sahiptirler ve şirketin yönetimine katılmak için genel kurul toplantılarına katılabilirler. Hissedarlar ayrıca, şirketin karlarının dağıtılmasından ve şirketin feshedilmesinden de sorumludurlar. Ancak, GmbH hissedarlarının sorumlulukları sınırlıdır. Bu nedenle, şirketin yükümlülükleri için sadece şirket varlıklarıyla sınırlı bir risk taşırlar. Şirketin borçlarını ödemek için şirket varlıklarının satılması gerektiğinde, hissedarların bireysel varlıkları bundan etkilenmez. Ancak, bir hissedarın şirketin faaliyetlerinde yasa dışı ya da yanlış bir davranışta bulunması durumunda, bu kişi sorumluluk taşıyabilir. Ayrıca, hissedarların şirket yönetiminde aktif bir rolü varsa ve yasa dışı bir faaliyeti destekliyorlarsa, bu durumda da sorumlulukları olabilir. GmbH’de, genellikle hissedarlar arasında %75 çoğunluk ile karar alınması gerekmektedir.

GmbH’nin müdürleri ve hissedarları, şirketin yasal düzenlemelere uygun olarak yönetilmesinden ve şirketin finansal durumunun sağlıklı bir şekilde yönetilmesinden sorumludur. Bu sorumluluklar, şirketin güvenilirliği ve yasal olarak kabul edilebilirliği açısından çok önemlidir.

GmbH’nin minimum kuruluş sermayesi nedir?

GmbH’nin minimum kuruluş sermayesi Almanya’da 25.000 €’dur. Ancak, bu sermayenin tamamının ödenmesi gerekmemektedir. Bununla birlikte, yasal gerekliliklere uygun olarak, sermayenin en az yarısının (yani 12.500 €) kuruluş sırasında yatırılması gerekmektedir ve kalan tutar şirketin faaliyetleri sırasında ödenebilir.. Ancak, tam sermayenin yatırılması, şirketin borçlarına karşı korunma sağlar ve hissedarların kişisel varlıklarını korur.

Bu nedenle, genellikle GmbH’nin tam sermayesinin yatırılması tavsiye edilir. Tam sermayenin yatırılması, şirketin finansal sağlığına katkıda bulunur ve müşteriler, iş ortakları ve diğer paydaşlar için daha güvenilir bir işletme olduğu algısını yaratır. Ayrıca, tam sermayenin yatırılması, hissedarlar için daha fazla sorumluluktan kurtulmalarına ve potansiyel riskleri minimize etmelerine yardımcı olur.

Ancak, GmbH’nin kuruluşu sırasında birkaç farklı değişken vardır. Bunlar şunları içerir:

  1. Şirketin amacı: GmbH’nin kuruluşunda, şirketin faaliyet alanı belirlenmelidir. Bu, şirketin türüne ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir.
  2. Sermaye tutarı: GmbH’nin kuruluşu için gereken minimum sermaye tutarı yukarıda bahsedildiği gibi 25.000(%50) eurodur, ancak şirketin hedefleri doğrultusunda daha fazla sermaye yatırımı yapılabilir.
  3. Sermayenin ödenmesi: Şirketin kuruluşunda sermayenin tamamının ödenmesi gereklidir. Bu sermaye, nakit para, varlıklar, araçlar veya emek gibi birçok farklı şekilde ödenebilir.
  4. Ortaklar: GmbH, bir veya daha fazla ortak tarafından kurulabilir. Bu ortaklar, şirketin yönetimine katılabilir veya yönetimi tamamen bir yöneticiye bırakabilirler.
  5. Yönetim kurulu: Şirketin yönetimi, yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu kurul, ortaklar tarafından seçilir ve şirketin faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur.
  6. Şirket sözleşmesi: Şirketin kuruluş aşamasında hazırlanan ve tüm ortaklar tarafından imzalanan bir şirket sözleşmesi hazırlanır. Bu sözleşme, şirketin faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili tüm önemli bilgileri içerir.

GmbH’nin kuruluş sürecindeki bu değişkenler, şirketin hedeflerine ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir.

GmbH Sachgründung ve Bargründung nedir ve arasındaki fark nedir?

GmbH Sachgründung ve Bargründung arasındaki fark, şirketin kuruluş aşamasında yatırımcıların şirkete ne tür bir sermaye sağladığına bağlıdır.

Bargründung, şirketin kuruluş sermayesinin tamamının nakit olarak ödenmesi anlamına gelir. Bu, kurucuların şirketin kuruluş aşamasında tamamen nakit sermaye sağlamaları gerektiği anlamına gelir. Yani, şirketin kuruluş aşamasında tüm sermaye nakit olarak ödenir ve kurucuların herhangi bir somut varlığı şirket sermayesine dahil etmelerine izin verilmez.

Sachgründung ise şirketin kuruluş aşamasında somut varlıkların (örneğin taşınmaz mülkler, araçlar, ekipmanlar, patentler vb.) bir kısmının şirket sermayesine dahil edilmesidir. Bu, şirketin kuruluş sermayesinin bir kısmının nakit olarak ödenmesi gerektiği anlamına gelirken, geri kalan kısmının somut varlıkların şirket sermayesine dahil edilmesi yoluyla karşılanabileceği anlamına gelir.

Her iki yöntem de yasal olarak geçerlidir, ancak Sachgründung, kurucuların şirket kuruluş maliyetlerini düşürmelerine ve somut varlıklarının bir kısmını şirkete dahil etmelerine izin vermesi açısından daha esnek bir seçenektir.

Şirket ismi Ticari sicil açısından nasıl olmalıdır? Girişimciler neye dikkat etmeli?

GmbH’nin ticari siciline kaydedilebilmesi için şirket isminin belirli kurallara uyması gerekmektedir. Bu kurallar Alman Ticaret Kanunu’nda (Handelsgesetzbuch) belirtilmiştir. Bazı kurallar şunlardır:

  • Şirket ismi benzersiz olmalıdır. Yani daha önce kaydedilmiş bir şirketin ismiyle aynı olmamalıdır.
  • Şirket ismi ayırt edici olmalıdır. Başka bir deyişle, müşterilerin şirketi başka şirketlerden ayırt edebilmesi için özgün olmalıdır.
  • Şirket isminin sonuna “GmbH” eklenebilir.
  • Şirket ismindeki belirli kelime ve ifadeler yasaklanmıştır. Örneğin, devletin resmi organlarını ve kurumlarını işaret eden kelimeler, dinî ifadeler veya küfürlü sözcükler kullanılamaz.

Girişimciler, şirket ismi seçerken bu kurallara dikkat etmelidir. Ayrıca, mümkünse şirketin faaliyetlerini yansıtan bir isim seçmek veya kısa ve kolay hatırlanabilen bir isim seçmek faydalı olabilir.

GmbH’nin kurulum süreci ne kadar vakit almakta? Ticari sicil kaydından sonra Vergi ve VAT/KDV Numarasi ne zaman gelmekte? 

GmbH kurulum süreci genellikle 2-4 hafta arasında tamamlanmaktadır. Bu süreçte noter onayı, şirket sözleşmesinin hazırlanması, banka hesabı açılması, sermaye yatırımı ve ticari sicil kaydı gibi işlemler yapılır.

Ticari sicil kaydı tamamlandıktan sonra, vergi numarası (Steuernummer) ve KDV numarası (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) yaklaşık iki hafta içinde verilir. Ancak bu süreç, şirketin kayıt olduğu bölgeye ve iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.

GmbH’nin kurulum süresi birkaç haftadan 3 aya kadar değişebilir. Bu süre, işletmenin yerleşim yerine, kuruluş işlemlerinin tamamlanma hızına, Ticaret Sicili kayıtlarının işlem süresine ve diğer faktörlere bağlıdır.

Gewerbe-Anmeldung nedir? GmbH’nin ne zaman yapılması gerekir?

“Gewerbe-Anmeldung” Almanya’da işletme kurmak isteyen herkesin yapması gereken bir kayıt işlemidir. Bu kayıt işlemi, işletmenin yerel vergi ofisine kaydedilmesi ve işletme faaliyetlerinin vergilendirilmesini sağlamak için yapılır.

GmbH kuruluşu için Gewerbe-Anmeldung işlemi, GmbH şirketinin faaliyet göstereceği yerde yapılmalıdır. Bu işlem, genellikle Ticari Sicil kaydından sonra yapılır ve GmbH’nin resmi olarak faaliyete başlamasından önce tamamlanmalıdır.

Gewerbe-Anmeldung işlemi sırasında, işletmenin faaliyet alanı ve yeri, işletme sahibinin kişisel bilgileri ve diğer önemli bilgiler yer alır. Bu bilgiler, vergi ofisi tarafından işletmenin vergilendirilmesi için kullanılacaktır.

Mini GmbH nedir?

Mini GmbH, 2008 yılında Almanya’da kurulan bir şirket türüdür ve resmi olarak Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) olarak adlandırılır. Mini GmbH, GmbH’nin daha düşük sermaye gereksinimlerine sahip bir sürümüdür ve kuruluşu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Minimum sermaye gereksinimi 1 Euro ile sınırlıdır ve şirket kurucuları, şirketin kârına katkıda bulunmak amacıyla zaman içinde sermayeyi artırmak için rezerveler biriktirebilirler. Bununla birlikte, Mini GmbH, bir GmbH kadar prestijli bir şirket türü olarak görülmeyebilir ve yatırımcılar için riskli bir seçenek olabilir.

Boerberg Consulting olarak bastan sona yanınızdayız…

Almanya’da bir şirket kurmak ciddi bir karar ve zaman alıcı bir süreçtir. Özellikle yabancı girişimciler için bu süreç daha da zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, bir GmbH şirketi kurmak isteyenlerin profesyonel bir hizmet alması oldukça önemlidir.

Bizler, GmbH şirketi kurulumu konusunda uzmanlaşmış bir ekibiz ve yıllardır birçok kurulum işlemini başarıyla tamamladık. Müşterilerimize, gerekli belgelerin hazırlanması, noter işlemleri, ticari sicil kaydı ve diğer tüm işlemlerde rehberlik ediyoruz.

Ayrıca, şirket kuruluşundan sonra, Gewerbe-Anmeldung (ticari işletme kaydı) dahil olmak üzere diğer gereksinimler hakkında da bilgilendirme yapıyoruz. Şirket isimlerinin Ticari Sicil açısından uygunluğunu kontrol ediyor, vergi ve VAT numaralarının alınmasını sağlıyoruz.

Müşterilerimizin şirket kurulum sürecinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaları için çaba sarf ediyoruz. Bu süreçte, müşterilerimize danışmanlık hizmetleri sunuyor ve her aşamada kendilerine rehberlik ediyoruz.

Siz de bizimle çalışarak, GmbH şirketi kurulumunda profesyonel ve güvenilir bir hizmet alabilirsiniz.

Email Üyeliği.

Güncel bilgilerden haberiniz olsun

Hangi çözüme ihtiyacınız var?.

Bizi hemen arayın +49 157 365 40 277